Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä kaupunkitason strategisen kärkihankkeen. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 - 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kehittämisohjelmalla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos siten, että digitalisaatio ja uusi opetussuunnitelma näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan arjessa.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Oppimisympäristö ja oppiva Salo

Mitä ovat oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo?

Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo muodostavat yhdessä strategisen kärkihankkeen.

Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut.

Oppiva Salo on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opettajien ja rehtorien koulutusta, luokkatilojen uudistamista ja tablettien, tietokoneiden ja esitystekniikan hankintoja. Ensi lukuvuoden tavoitteena on muun muassa entisestään vahvistaa oppivan yhteisön periaatteiden toteutumista. Oppiva Salo -hankkeen yhteistyökumppanina on Turun yliopisto.

Molempia hankkeita toteuttaa myös meneillään oleva oppimisympäristöselvitys. Salon kaupunginhallitus asetti 7.11.2017 työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin.
Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuvat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin.

Oppimisympäristöselvitystyö jatkuu laajempana kakkosvaiheessa, jossa tarkastelun kohteena on koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkko.

Toisessa vaiheessa tarkastellaan tilojen monipuolista muuntojoustavaa käyttöä palvelujen järjestämisen kannalta. Muun muassa tähän liittyen on työryhmä jalkautunut tutustumaan eri yksiköihin kuluvan kevään aikana.

Selvityksessä pyritään aktiivisesti osallistamaan yksiköiden henkilöstöä sekä kuntalaisia. Helmikuussa 2019 pidettiin päiväkodinjohtajien, rehtoreiden ja nuorisopalveluiden edustajien yhteinen tulevaisuustyöpaja. Sitä ennen koulujen henkilöstöltä kerättiin näkemyksiä tulevaisuuden oppimisesta ja oppimisympäristöistä. Lisäksi huhtikuussa pidetyn lapsiparlamentin näkemykset ovat selvitystyöryhmän käytettävissä. Huhtikuussa järjestettiin myös lasten ja nuorten palvelujen toimipisteissä avoimet ovet.

Milloin?

Oppimisympäristöselvityksessä osallistaminen jatkuu syksyllä 2019. Elokuun 27. ja 28. järjestetään työpajat, joihin tullaan kutsumaan edustajat kylä- ja vanhempainyhdistyksistä. Syksyllä pidetään myös useita henkilöstöä osallistavia tilaisuuksia. Selvitystyön tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Oppimisympäristöuudistus jatkuu selvityksen valmistumisen jälkeen. Oppiva Salo -hanke on kolmivuotinen ja se päättyy vuoden 2020 lopulla.