Salo2021-hanke

Hankkeen tavoite on valmistautua sote- ja maakuntauudistukseen Salon kaupungin osalta. Uuden kunnan organisaation ja palveluiden valmistelutyö sekä kokonaisarkkitehtuurihankkeen edistäminen ovat myös olennaisia osia Salo2021-hanketta. Salon kaupungin henkilöstösuunnittelu toteuttaa useita suunniteltuja muutoksia alkaneen valtuustokauden aikana. Sekä merkittävät henkilöstömuutokset että henkilöstön kehittämishankkeet sovitetaan yhteen sote- ja maakuntasuunnittelun kanssa tulevaisuuden kunnan organisaation muodostamiseksi.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Salo 2021