Salon sairaalan tulevaisuus

Salon sairaalan peruskorjaus tai uudisrakentaminen toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden elinvoimaiset sairaalapalvelut Salossa. Hankkeen onnistumisella saavutetaan pitkäaikaisia elinvoima- ja hyvinvointivaikutuksia Saloon: hanke varmistaa työpaikkojen säilymisen ja kuntalaisten monipuolisten terveyspalvelujen saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Salossa.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Salon sairaalan tulevaisuus

Mitä Salon sairaala 2023 -hanke tarkoittaa?

Vuonna 2018 käynnistetyn hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa elinvoimaiset ja monipuoliset sairaalapalvelut Salon seudulla myös tulevaisuudessa riippumatta siitä minkälaiseen ratkaisuun tulevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa päädytään.

Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen sairaalan keskeinen toiminta-ajatus on perus- ja erikoistason palveluiden saumaton yhteistyö ja toiminnan jatkuva, yhteinen kehittäminen. Asiakkaalle yhteistyö tulee näkymään esimerkiksi siinä, että erikoissairaanhoitotarpeen jälkeen ei potilasta kuljeteta toiseen potilashuoneeseen, vaan perusterveydenhuolto jatkaa hoitoa samoissa tiloissa.

Uusi toiminta-ajatus tehostaa hoitoa, helpottaa henkilöstösuunnittelua ja tuo säästöä esimerkiksi logistiikkaratkaisuissa.

Uudisrakennusten ja peruskorjauksen kustannusarvio on 57 miljoonaa euroa ja hankkeelle tullaan hakemaan valtion rahoitusta. Sairaalasuunnitelmaa on esitelty sosiaali- ja terveysministeriölle ja vastaanotto on ollut myönteinen liittyen erityisesti uuteen toiminta-ajatukseen.

Laajennusosan käsittävän uudisrakennuksen olisi tarkoitus valmistua sairaalanmäelle vuonna 2023, jonka jälkeen aloitetaan vanhojen rakennusten peruskorjaus ja lisärakentaminen. Osa nykyisen sairaala-alueen kiinteistöistä on niin huonokuntoisia, että ne tullaan purkamaan. Kokonaisuudessaan uusi sairaalakiinteistö olisi valmis vuonna 2027.

Minkälaisia toimenpiteitä tässä kärkihankkeessa tehdään tällä hetkellä?

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 hankkeen toiminnallisesta suunnitelmasta uudisrakennukseen ja nykyisten rakennusten peruskorjaukseen liittyen. Sairaalahankkeen toinen osapuoli eli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri teki vastaavan päätöksen huhtikuun lopussa. Rakennushankkeen seuraava vaihe on varsinainen suunnittelutyö, jonka on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana.


Tiedotteet