Toimiva työyhteisö

Toimiva työyhteisö rakentuu kuuden osa-alueen kokonaisuudesta, jotka ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arvioiminen. Näihin perusasioihin keskittymällä rakennetaan Salon työyhteisöä toimivammaksi ja samalla parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia. Tavoitteena on, että Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.

Aikataulu

Aloitus 2018/09 | Valmis 2026/12

Toimiva työyhteisö


Mikä on Toimiva työyhteisö -kärkihanke?

Toimiva työyhteisö -kärkihankkeen lähtökohtana on tunnetun organisaatiopsykologi Pekka Järvisen luoma toimivan työyhteisön peruspilareiden malli. Järvisen mukaan organisaation perustehtävä luo pohjan talolle, jonka kantavat pilarit muodostuvat toimivan työyhteisön edellytyksistä.

Nämä toimivan työyhteisön taloa kannattelevat pilarit ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi.

Näistä rakentuu toimivampi työyhteisö, jolla on halu ja kyky palvella kuntalaisia yhä paremmin ja asiakaslähtöisemmin.

Milloin?

Toimiva työyhteisö -kärkihanke Salon kaupungissa tarkoittaa pitkäjänteistä yhdessä tehtävää työtä hyvän työyhteisön peruspilareiden kunnostamiseksi. Hanke on alkanut syksyllä 2018.

Vuosien 2018-2019 aikana on keskitytty avoimen vuorovaikutuksen parantamiseen, joka on äärimmäisen tärkeää, jotta yhteinen keskustelu työn ja työyhteisön kehittämiseksi onnistuu.

Vuoden 2020 pilariksi on valikoitunut työntekoa palveleva johtaminen. Vuosittain aloitetaan uudella pilarilla, joka tuodaan aiemmin kunnostettujen pilarien rinnalle.