Toimiva työyhteisö

Toimiva työyhteisö rakentuu kuuden osa-alueen kokonaisuudesta, jotka ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arvioiminen. Näihin perusasioihin keskittymällä rakennetaan Salon työyhteisöä toimivammaksi ja samalla parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia. Tavoitteena on, että Salon kaupungin kaikissa työyhteisöissä on sellaiset työntekoa tukevat rakenteet ja käytännöt, joilla mahdollistetaan aiempaa tuloksellisempi toiminta ja parempi palvelu kuntalaisille.

Aikataulu

Aloitus 2018/09 | Valmis 2026/12

Toimiva työyhteisö