Tulevaisuuden asumisympäristö

Kaupungin asukasluvun kehitys käännetään positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Tulevaisuuden asumisympäristö

Mikä on Tulevaisuuden asumisympäristö?

Asuminen monipaikkaistuu ja monipuolistuu jatkuvasti. Tulevaisuudessa asutaan monella tavalla, monessa paikassa ja elämäntapa voi muuttua monta kertaa elämän aikana. Digitalisaatio liittyy kiinteästi kaikkiin asumisen ratkaisuihin ja kestävä kehitys sekä yhteisöllisyys ovat tulevaisuuden asumisessa itsestäänselvyys.

Miksi Tulevaisuuden asumisympäristö?

Tulevaisuuden asumisympäristö -kärkihankkeen tavoitteena on kääntää kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden Salolle laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti.

Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään myös osallistumista kansallisiin hankkeisiin. Salon saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämisen tulevaisuuden asuinympäristönä kovassa kasvussa olevan Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.

Milloin?

Kärkihanketyö käynnistyi asuntopoliittisen ohjelman laatimisella. Ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.9.2019 ja kaupunginvaltuustossa 7.10.2019. Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti.

Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio ja laaditut toimenpide-ehdotukset tukevat Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen. Lyhyen tähtäimen toimenpiteistä ensimmäisenä alkaa asuntomessuja koskeva kehittämishanke. Vuoden 2020 alkupuolella selvitetään Salon edellytyksiä hakea asuntomessukaupungiksi ja tehdään alustava arvio siitä, minkä olisi Saloon sopiva asuntomessujen teema. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus voisi päättää asuntomessujen hakemisesta kesään 2020 mennessä.


Tiedotteet