Salon asuntopoliittinen ohjelma hyväksytty

Salon asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.9.2019 ja kaupunginvaltuustossa 7.10.2019. Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti.

Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio ja laaditut toimenpide-ehdotukset tukevat Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen. Kaupungin kärkihankkeet, tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, tulevaisuuden asuminen sekä asunnottomuuden toimenpideohjelma tukevat kaupungin strategisia tavoitteita ja asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita.

Asuntopoliittinen ohjelma on laadittu kaupunkikehityspalvelujen palvelualueella. Ohjelma on laadittu yhteistyössä monialaisen ohjelmatyöryhmän kanssa. Ohjelmaluonnokseen on ollut avoinna kommenteille Otakantaa.fi -palvelussa ja kommentit on käsitelty ohjelmatyöryhmän kokouksessa.

Ohjelman toteuttaminen edellyttää keskinäistä yhteistyötä kaikkien asumispalveluja tuottavien yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin yhteisöjen sekä asukkaiden kesken niin asuntotuotannossa kuin asuntojen markkinoinnissakin. Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joista osa ohjaa kaupungin toimintaa ja sen periaatteita pitkällä tähtäimellä. Lyhyen tähtäimen toimenpiteistä ensimmäisenä alkaa asuntomessuja koskeva kehittämishanke. Vuoden 2020 alkupuolella selvitetään Salon edellytyksiä hakea asuntomessukaupungiksi ja tehdään alustava arvio siitä, minkä olisi Saloon sopiva asuntomessujen teema. Tavoitteena on, että kaupunginhalllitus voisi päättää asuntomessujen hakemisesta kesään 2020 mennessä.

Salon asuntopoliittinen ohjelma 2030

Lisätiedot:
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, 02 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Eritysasiantuntija Riikka Nurmi, 02 778 7708, riikka.nurmi@salo.fi

Julkaistu: 28.10.2019 10:10

Takaisin