Tulevaisuuden asumisympäristö

Kaupungin asukasluvun kehitys käännetään positiiviseksi luomalla tulevaisuuden kaupungin laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään kansallisen profiilin parantamista mahdollisissa yhteistyöhankkeissa, joita voidaan toteuttaa strategiakauden päättyessä. Saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämistä tulevaisuuden asuinympäristönä kehittyvän Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Tulevaisuuden asumisympäristö

Salon asuntopoliittisen ohjelman visio ja toimenpiteet

Ohjelmaluonnos avoinna kommenteille 8.3.2019 asti


Mikä on Tulevaisuuden asumisympäristö?

Asuminen monipaikkaistuu ja monipuolistuu jatkuvasti. Tulevaisuudessa asutaan monella tavalla, monessa paikassa ja elämäntapa voi muuttua monta kertaa elämän aikana. Digitalisaatio liittyy kiinteästi kaikkiin asumisen ratkaisuihin ja kestävä kehitys sekä yhteisöllisyys ovat tulevaisuuden asumisessa itsestäänselvyys.

Miksi Tulevaisuuden asumisympäristö?

Tulevaisuuden asumisympäristö -kärkihankkeen tavoitteena on kääntää kaupungin asukasluvun kehitys positiiviseksi luomalla tulevaisuuden Salolle laadukas, älykäs ja kestävän kehityksen mukainen asumisympäristö yleiskaavallisen ohjelman, keskustan osayleiskaavan ja muiden maankäyttösuunnitelmien mukaisesti.

Uusien asuinalueiden kehittämisessä mietitään myös osallistumista kansallisiin hankkeisiin. Salon saavutettavuuden parantuminen esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen myötä mahdollistaa entistä paremmin Salon kehittämisen tulevaisuuden asuinympäristönä kovassa kasvussa olevan Lounais-Suomen sekä kansallisen metropolialueen välisenä porttina.

Milloin?

Kärkihanketyö on alkanut asuntopoliittisen ohjelman laatimisella. Asuntopoliittinen ohjelma viedään kevään 2019 aikana kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti.