Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä

Luodaan Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle.

Aikataulu

Aloitus 2018/10 | Valmis 2021/04

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä

Mitä tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä tarkoittaa?

Kärkihankkeen tarkoituksena on kehittää Saloon tulevaisuuden liikkumisjärjestelmää, joka mahdollistaa sujuvat ja kestävän kehityksen mukaiset matkaketjut kaupungin sisällä sekä huippunopeat yhteydet kaupungin ulkopuolelle.

Minkälaisia toimenpiteitä tässä kärkihankkeessa tehdään?

Kaupunki on käynnistänyt älykaupunkihankkeen, jonka tavoitteena on kehittää älyliikennepalveluita apuna käyttäen uusia ratkaisuja liikkumiseen erityisesti senioreille ja junioreille. Näiden ryhmien liikkuminen esimerkiksi kodin ja koulun, harrastusten ja palveluiden välillä saattaa olla hankalaa esimerkiksi pitkien välimatkojen ja autottomuuden vuoksi.

Tavoitteena on kehittää palveluverkkoa joustavammaksi yhdistämällä liikkumistarpeita ja tiivistämällä yhteistyötä yksityisten liikennepalvelutarjoajien kanssa. Joustavamman palveluverkon ansiosta palvelutarjontaa voidaan lisätä ja parantaa palvelun laatua sekä oikea-aikaisuutta.

Hanke käynnistyy tarpeiden kartoittamisella yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa, jotta osataan osallistaa oikeat asiakasryhmät, valita oikeat kehityskohteet sekä lähteä yhdessä käyttäjien ja liikennepalveluita tarjoavien yritysten kanssa kokeilemaan uusia palveluratkaisuja. Uutta palvelumallia varten on tarkoitus hankkia alustaratkaisu, jonka avulla kuljetuspalveluita voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Nyt käynnistynyt älyliikennehanke jatkuu vuoden 2021 loppuun ja rahoitus siihen tulee Business Finlandin Innovatiiviset julkiset hankinnat -ohjelmasta.

Mistä lisätietoa?


Tiedotteet