Tunnin juna

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten edistetään uuden junaradan rakentamista Salosta suoraan Lohjan kautta Helsinkiin.

Aikataulu

Aloitus 2017 | Päätös geometriasta 2019/02 | Yleissuunnitelma tarkastukseen 2020/01

Tunnin juna

Mikä on Tunnin juna?

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Yhteyttä varten rakennetaan kokonaan uusi oikorata Espoosta Lohjan kautta Saloon. Lisäksi nopea yhteys sisältää Espoon kaupunkiradan, Salo-Turku-kaksoisraiteen sekä Turun ratapiha-alueet.

Miksi Tunnin juna?

Nopea junayhteys säästää niin työssäkävijöiden, opiskelijoiden kuin matkailijoidenkin aikaa sekä lisää valinnanvapautta työ-, opiskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien suhteen. Kun siirtymät ovat nopeita, myös yhteistyömahdollisuudet yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen välillä lisääntyvät.

Tunnin juna kytkee Salon ja Suomen osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa. Kansainvälinen tarkastelu osoittaa, että kasvu keskittyy ratojen varsille. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ratkaisevat sen, mitkä alueet menestyvät tulevaisuudessa.

Tunnin juna on ilmastoteko. Autoilun vähentäminen on sekä luonnolle että lompakolle hyväksi.

Milloin?

Valtio on myöntänyt Tunnin junalle 40 miljoonaa euroa suunnittelurahaa ja hankkeen konkreettinen suunnittelu on jo pitkällä.

Pisimmällä on Espoon kaupunkirata, jonka suunnittelu on jo valmis. Parhaillaan työstetään Espoo-Salo -välin yleissuunnitelmaa. Espoo-Salo -välin suunnittelussa on kyse historiallisesta projektista Suomessa, sillä kokonaan uusia junaratoja on rakennettu 1900-luvun alun jälkeen hyvin vähän. Jos radan rakentaminen saadaan uuteen hallitusohjelmaan huhtikuisten eduskuntavaalien jälkeen, liikennöinti päästäisiin aloittamaan 2020-luvun loppupuolella.

Mistä lisätietoa?

Tunnin juna -sivusto (www.tunninjuna.fi) on radan varren kuntien ja kaupunkien sekä maakunnallisten toimijoiden yhdessä ylläpitämä sivusto, johon koottu hankkeeseen liittyvää edunvalvonta-aineistoa ja ajankohtaista tietoa.
Väyläviraston (ent. Liikenneviraston) sivut: https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu


Yleissuunnittelun aikana tehty koostevideo Espoo-Salo-oikoratahankkeen ratalinjauksesta

Lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilta


Tiedotteet