Salo - Älykäs kaupunki

Salon kaupungin visio on olla joka päivä parempi. Visio tarkoittaa, että joka päivä olemme parempi kaupunki asukkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme. Jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, tulee kaupungin hyödyntää ja ottaa käyttöön yhä älykkäämpiä ratkaisuja. Tämä tarkoittaa Salon kaupungin kehittämistä digitalisaation keinoin.

Älykkäitä ratkaisuja on jo otettu käyttöön kaupungin useilla eri palvelualueilla. Vuonna 2019 ollaan haettu ensimmäisiä julkisia rahoituksia näiden ratkaisujen kehittämiseen. Digitalisaatiota tullaan hyödyntämään alkuvaiheessa tiedolla johtamisessa, kaupungin sisäisten prosessien sekä liikkumisen kehittämisessä seuraavalla tavalla:

 • Tiedon kerääminen, jakaminen ja tiedolla johtaminen.
 • Kootaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi ajantasaista ja ennakoivaa tilannetietoa.
 • Osallistetaan sidosryhmiä erilaisten näkökulmien ja vaihtoehtojen huomioimiseksi päätöksenteossa.
 • Tehdään päätöksenteosta läpinäkyvää ja perusteltua kaupunkilaiselle.
 • Huomioidaan kyberturvallisuus ja asukasluottamus.
 • Mahdollistetaan nopea päätöksenteko, joka perustuu faktoihin ja erilaisiin näkökulmiin.
 • Liikkumisen helpottaminen ja kehittäminen.
 • Mahdollistetaan opiskelu, asuminen, työskentely ja yrittäminen kunta alueella.
 • Luodaan sujuva liikkuminen kunta alueen ulkopuolelle ja kuntaa.
 • Edistetään ympäristötavoitteita vähentämällä mm. CO2-päästöjä.
 • Tavoitellaan kustannussäästöjä innovatiivisella tehostamisella.

Salon kaupunki tulee lähivuosina kohtaamaan samat haasteet kuin muutkin Suomen ja Euroopan kaupungit. Julkisen sektorin tulee tulevaisuudessa tuottaa kaupunkilaisilleen parempia palveluja pienemmin kustannuksin. Ikärakenteen muuttuminen tuo lisäksi omat haasteensa. Lisäksi Salon kaupungin maaseutumaisuus ja maantieteellinen laajuus verrattuna esimerkiksi tiheään asuttuihin isompiin kaupunkikeskuksiin tuo omat haasteensa palveluverkon toimivuudelle ja kustannuksille. Salon pinta-ala on esimerkiksi lähes kolme kertaa Helsingin kaupungin pinta-ala.

Haasteisiin pitää vastata ennakkoluulottomilla ratkaisuilla ja uudenlaisilla toimintatavoilla. Kaupungin tulee innovoida uusia palvelu- ja liiketoimintamalleja yhdessä kohderyhmien eli loppukäyttäjien sekä palveluntarjoajien eli kaupungin kumppanien kanssa. Näiden ratkaisujen avulla kaupungit voivat selvitä tulevaisuuden vaatimuksista.


Tiedotteet