Innovatiiviset liikenneratkaisut

Seniorien ja juniorien elämänlaadun parantaminen innovatiivisilla, älykkäillä ja turvallisilla ratkaisuilla

Rahoittaja: Business Finland, Julkisten toimijoiden kehittämistoiminnan rahoitus, Smart Mobility -ohjelma
Hankeaika: 1.8.2019 - 31.7.2021
Budjetti: 480.600 e, josta omarahoitusosuus 50 % ja avustuksen osuus noin 50 % eli 240.000 e.
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Peter Nisula, , p. 044-778 7710

Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään ja pilotoidaan innovatiivisia, älykkäitä ja turvallisia liikenneratkaisuja senioreille ja junioreille. Tavoitteena on laajentaa kuntalaisille tarjottavia liikennepalveluja. Hankkeessa kehitettävien palvelujen ja niiden sujuvan käynnistämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen turvaamiseksi luodaan kokeiluja mahdollistava avoin ja modulaarinen hankintamalli. Hanke tukee myös kaupungin kärkihanketta "Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä".

Salo haluaa kehittää palvelutarjontaansa yhteistyössä paikallisten innovatiivisten yritysten kanssa sekä rakentaa älykaupungin toimintaympäristöstä sellaisen, joka houkuttelee sekä asukkaita että yrityksiä sijoittumaan Saloon, ja parantaa näin kaupungin kilpailukykyä. Hankkeessa innovoidaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, joita palveluntarjoajat voivat kehittää edelleen ja tuotteistaa kansainvälisesti myytäväksi mm. muihin kaupunkeihin ja julkisiin organisaatioihin. Yksi näistä tuotteista on palvelujen hankintaan ja niiden toteuttamiseen luotu avoin ja modulaarinen malli, joka on skaalattavissa muihin kaupunkeihin. Mallista pyritään luomaan sellainen joka toisaalta jouhevoittaa mm. siirtymäkohtia eri sopimuskausien välissä ja toisaalta mahdollistaa myös uudenlaiset kokeilut innovatiivisten yritysten kanssa sekä mahdollistaa myös datansiirron eri järjestelmien välillä.

Ratkaisut rakennetaan yhteistyössä palveluntarjoajien ja juniori- sekä seniori-ikäisten loppukäyttäjien kanssa. Kaupunki toimii näiden tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä kokeilualustana ja rakentaa niistä itselleen sopivia uusia palvelumalleja. Kaikilla kehitettävillä ratkaisuilla ja uusilla toimintamalleilla pyritään tehostamaan kaupungin toimintoja pitkäjänteisesti, lisäämään kaupungissa ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä sekä tarjoamaan asukkaille kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia palveluja.

Hankkeen tavoitteena, on että projektin päätyttyä

  • joukkoliikenteen palveluiden käyttöaste on lähtenyt kasvuun
  • on laadittu standardit digitaalisen datan tuotannolle ja menettelyt palvelukuvauksien laatimiseksi alustalle
  • ymmärretään digitaalisen rahakkeen käyttöönoton mahdollisuudet ja valmius julkisesti tuetuissa liikennepalveluissa Salon alueella
  • on toteutettu 2-3 markkinavuoropuhelua alusta-, api- ja kuljetuspalveluiden tuottajien kanssa
  • hankittu tekninen alusta ja rajapintamäärittelyt projektin käyttöön