Turvallisuus


Turvallisuus laaja-alaisena käsitteenä on ihmisten perusoikeus ja kaikkien yhteinen asia, johon eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Salon kaupunki on laatinut toimialakohtaiset turvallisuussuunnitelmat, joiden tavoitteena on ylläpitää ja parantaa niin vakinaisesti Salossa asuvien kuin siellä käyvien ihmisten oikeutta turvalliseen ja viihtyisään olemiseen sekä työssä että vapaa-aikana ja näin parantaa kansalaisten hyvinvointia.