Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on tukea kaupungin perustehtävän ja vision toteutumista välittämällä tietoa kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille sekä edistämällä ja ylläpitämällä kaupungin hyvää mainetta ja tunnettuutta.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on vahvistaa Salon vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Pyrkimys olla menestyvä talousalue ja työssäkäyntikeskus vaatii myös kansainvälistä näkyvyyttä ja osallisuutta. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja suunnitelmallisuus takaavat kaupungille kansainvälisyyden tuoman lisäarvon.

Teollisen rakennemuutosten tuoma elinkeinoelämän uudistumisen tarve, globalisaation vaikutusten ulottuminen jokapäiväiseen toimintaan sekä monikulttuurisen kehityksen haasteet ovat kansainvälisen toiminnan keskeisiä lähtökohtia.