Kansainvälisen toiminnan avustukset

Salon kaupungin kansainvälinen toiminta voi myöntää toiminta- ja kohdeavustusta rekisteröidylle salolaiselle yhdistykselle, joiden toiminta-ajatus liittyy kansainvälisyyteen. Kertaluonteiseen hankkeeseen tai tapahtumaan myönnettävän avustuksen perusteena on, että se edistää yhdistyksen mahdollisuuksia tutustuttaa jäseniään vieraisiin kulttuureihin, kieliin, tapoihin ja ulkomaalaisiin ihmisiin. Kansainvälinen toiminta voi myöntää avustusta muullekin kuin kansainvälistä toimintaa harjoittavalle yhdistykselle, mikäli tämä tekee jotain kansainvälisesti merkittävää toimintaa, mutta yksittäisiä matkoja ei ole tarkoituksenmukaista tukea kansainvälisen toiminnan avustuksista.

Kansainväliset toiminnan yleis- ja kohdeavustukset ovat haettavissa 28.2. - 31.3.2020 klo 12 välisenä aikana.

Hakijayhteisön tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan määräaikaan mennessä:
- toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
- toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle kaudelle
- tilaisuuden/ tapahtuman/ hankkeen suunnitelma ja kustannuslaskelma
- kohdeavustus: tositteet tilaisuuden/ tapahtuman/ hankkeen kuluista
- yhdistyksen säännöt (jos niitä ei ole toimitettu aikaisemmin tai jos ne ovat muuttuneet)

Hakulomake.
Hakulomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla myös kaupungintalon infopisteestä ja palvelupisteistä.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna
- sähköpostilla osoitteeseen: tai
- postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai
- tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo).