Kehittämishankkeet

Maailmasta on tullut hyvin kansainvälinen ja myös kaupunkien on omalta osaltaan vastattava globaalistumisen tuomiin haasteisiin. Kaupunkien on yhä aktiivisemmin ja aloitteellisemmin osallistuttava kansainväliseen toimintaan, jotta kaupungin kilpailukyky ja vetovoimaisuus säilyy ja parantuu.

Salon kaupunki panostaa kansainvälisissä hankkeissa koulutuksen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kaupunki tukee erityisesti koulujen kansainvälistymisen edistämistä mahdollistamalla erilaisiin hankkeisiin osallistumista. Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osallistumalla Salon kaupunki kantaa kuntien sosiaalisen yhteiskuntavastuun tarjoamalla kunnallista osaamistaan.