MATKA - maahanmuuttajien tiet työelämään, koulutukseen ja ammattiin

Perustietoa hankkeesta

Matka on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan Unionin osittain rahoittama maahanmuuttajatyön kehittämishanke,
jonka tavoitteena on tehostaa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista kehittämällä heidän tilanteeseensa
sovitettua ohjausta sekä räätälöityjä palveluita. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työelämän ulkopuolella olevat sekä työttömyysuhan alaiset maahanmuuttajat.
Erityiskohderyhminä ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret maahanmuuttajamiehet sekä kotona olevat maahanmuuttajanaiset.
Hankkeen osatoteuttajana toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Rahoitus: Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), omarahoitusosuus: Salon kaupunki, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Kesto: 1.1.2020 - 30.4.2022

Toteuttajat: Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija) ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Nina Miido, 046 923 0844,
Hankekoordinaattori Kaisa Järvinen, 044 770 4581,