Kahdenkeskiset kaupunkisuhteet

Salon kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija. Salon ystävyyskaupunkiverkostosta on muodostunut vahva, kymmenisen kaupunkia sisältävä kansainvälinen verkosto. Perinteisen ystävyyskaupunkitoiminnan kautta on onnistuttu luomaan yrityselämälle hyödyllisiä yhteyksiä. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä seuraavien kaupunkien kanssa:
Puchheim (Saksa), Nagykanizsa (Unkari), Gárdony (Unkari), Anija (Viro), Elva (Viro), Rzhev (Venäjä), Odder (Tanska) ja St. Anthony (USA).
Salon uusin ystävyyskaupunki on Kiinassa sijaitseva Wuhan. Wuhan-yhteistyöltä odotetaan salolaisille yrityksille mahdollisuuksia päästä Kiinan markkinoille sekä houkutella kiinalaisia yrityksiä investoimaan tai sijoittumaan Saloon.

Kaupungin kansainvälinen toiminta tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Kansanvälisen kaupunkiverkoston tuomat mahdollisuudet otetaan huomioon kaupungin elinkeinopalveluiden toiminnassa.

Esimerkkejä yhteistyöstä

Salo - Puchheim

Hansa-Verein Suomi-Saksa yhdistys sekä Puchheim ovat tehneet yhteiset yhdistysten väliset internetsivut. Sivuilla kerrotaan kummankin kaupungin ilmiöistä saksaksi ja jonkin verran myös suomeksi. Yhdistysten kautta on syntynyt koulumaailman yhteistyöhanke Moision yläkoulun ja Puchheimin yläkoulun välillä, jossa oppilaat ovat yhteydessä toisiinsa viikoittain Skypen välityksellä. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaiden puhevalmiutta englannin kielessä.
Yhteistyön myötä on tehty myös mm. oppilasvaihtoa sekä kirjoituskilpailuja.
Yhdistysten hallitusten välillä pidetään tiiviisti yhteyttä. Puchheimin puheenjohtaja on aktiivisesti mukana kaupungin elinkeinoyhtiön Yrityssalo Oy:n yhteistyöhankkeissa.