Kansainväliset seurat

Salon kansainväliset ystävyysseurat toimivat säännöllisessä yhteistyössä kaupungin kanssa. Seurat tapaavat muutaman kerran vuodessa ja tiedottavat toisilleen tärkeistä asioista ja suunnittelevat mahdollisia yhteisiä tapaamisia, tms. Yhteistyö on mielekästä sekä seurojen välillä että seurojen ja kaupungin välillä. Tällä hetkellä yhteistyössä ovat mukana seuraavat seurat:

Kosovolaiset Naiset Salossa
Yhteystiedot: pj Zyrifete Sadikaj , 044 207 7227

Salon seudun Suomi-Viro-seura ry
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää virolaisen kulttuurin tuntemusta ja harrastusta viron kieltä kohtaan, lisätä Suomen ja Viron maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä sekä Viron historian, yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän tuntemusta.
Yhteystiedot: pj Maritta Alho , 050 511 6835, sihteeri Kaija Kanervisto
Lisätietoja seuran nettisivuilla

Hansa-Verein, Suomi-Saksa yhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi saksalaista kulttuuria, yhteiskuntaoloja ja talouselämää, edistää ja kehittää saksan kielen taitoa toiminta-alueellaan. Yhdistys järjestää tapaamisia, näyttelyitä, retkiä ja teemailtoja esim. Saksan Suomen Suurlähetystön kanssa.
Yhteystiedot: pj Petra Haro , sihteeri Esko Hariniemi
Lisätietoja Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton internetsivuilta.

Salon Seudun Suomi-Amerikka yhdistys
Yhdistyksen tehtävänä on koota toiminta-alueeltaan jäseniä ylläpitämään Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita edistämällä molemminpuolista kulttuuri- ja talouselämän tuntemusta. Yhdistys järjestää tapaamisia, näyttelyitä, retkiä ja teemailtoja esim. Yhdysvaltojen Suomen Suurlähetystön kanssa.
Yhteystiedot: pj Esko Hariniemi

Donelaitis - Turun seudun Liettuan ystävät ry/ Donelaitis - Litauens vänner i Äbonejden rf
Ystävyysseuran ensisijaisena tavoitteena on lisätä Turun seudulla asuvien ja liettualaisten välistä yhteydenpitoa. Yhdistys toimii molemmilla kotimaisilla kielillä.
Yhteystiedot: pj Lasse Bergroth , 050 918 3276
Voit lukea lisätietoja seurasta täältä:
Donelaitis-esite_suomi
Donelaitis-esite_ruotsi

Suomi-Romania-Seura ry
Seuran toiminnan tarkoituksena on välittää suomalaisille tietoa Romaniasta, sen maasta ja kansasta, kulttuurista ja historiasta sekä luonnosta. Seura järjestää erilaisia Romaniaan liittyviä tapahtumia kuten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, infotilaisuuksia sekä retkiä ja tapahtumia.
Yhteystiedot: pj Mikko Heikkilä , 040 527 3573, sihteeri Gloria Badarau-Heikkilä
Lisätietoja toiminnasta seuran internetsivuilta.

Salon Pohjola-Norden ry
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia pohjoismaista yhteistyötä myös kielitaidon suhteen. Yhteistyö sisältää mm. vierailuja eri Pohjoismaissa ja erilaisia näyttelyitä.
Yhteystiedot: pj Pirjo Ruska , 02 731 7245, sihteeri Taru Koskinen , 044 279 3340.
Lisätietoja toiminnasta seuran internetsivuilta.

Suomi-Venäjä-Seura Salon osasto ry
Suomi-Venäjä seuran tämän hetkisenä toimintaperiaatteena on mm. olla mukana edistämässä jäsenistönsä ja Salossa toimivien muiden kansainvälisten seurojen, Salon kaupungin ja Salon seurakunnan välistä kansainvälistä yhteistyötä sekä osallistua Salon kaupungin koordinoimaan ystävyyskaupunkitoimintaan Venäjällä, järjestää vähintään yhden kesämatkan Venäjälle ja pienempiä retkiä ja matkoja Salon lähiseudulle sekä teatteri- ja konserttimatkoja.
Seuran sisällä toimivat venäjänkieliset kerhot (lastenkerho, shakkikerho ja nukketeatterikerho) kokoontuvat Salmenrannassa Prykin kerhotilassa. Lapset ja nukketeatteri esiintyvät pyydettäessä tilaisuuksissa. Krysanteemi-kuoro harjoittelee seurakunnan tiloissa ja esiintyy myöskin pyydettäessä tilaisuuksissa.
Venäjän kulttuurin ja kielen opintosäätiö jakaa vuosittain stipendejä venäjän kieltä ja kulttuuria pääaineinaan opiskeleville. Seuran tapahtumia voi seurata Salon Suomi-Venäjä-seuran internetsivuilta.
Yhteystiedot: pj Svetlana Efimenkova ,040 729 5543, sihteeri Kaija Kanervisto ,puh 0500 723 730

Suomi-Venäjä-Seura Halikon osasto ry
Suomi-Venäjä-Seura Halikon osasto ry on yhdessä Paimion, Kaarinan, Paraisten, Liedon ja Neukkumasinistit ry:n kanssa Itäisten osastojen yhteistyöryhmä.
Osasto järjestää sekä yksin että yhteistyöryhmän kanssa teatteri- ja konserttimatkoja, saunailtoja, iltamia ym. tapahtumia sekä Neukkumasinistit esittelevät tilauksesta vanhoja, neuvostoliittolaisvalmisteisia autojaan tapahtumissa.
Yhteystiedot: pj Jarmo Jokinen 050 348 9348, sihteeri Eeva Näsi 040 732 6964

Suomi-Unkari-Seura Salon seudun osasto
Seuran tehtävänä ja tarkoituksena on tehdä tunnetuksi unkarilaista kulttuuria ja vaalia ystävyyttä unkarilaisten ja suomalaisten välillä. Seura järjestää erilaisia tilaisuuksia koskien unkarilaista kirjallisuutta, taidetta, musiikkia, matkailua ja ruokakulttuuria.
Yhteystiedot: pj Anneli Kivijärvi-Lehti , 0400 851 587, sihteeri Marjukka Nurmi , 040 844 1067