Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys turvaa kiireelliset sosiaalipalvelut virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystäjään saa yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalveluiden päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa kaupungintalolla (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma - pe klo 10.00 - 12.00. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajapalveluiden päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.

Terveyspalvelut

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on terveyskeskus, joka huolehtii kunnan asukkaiden sairaanhoidon ja terveydenhoidon peruspalveluista.

Tietoa Salon terveyspalveluista:

- terveysasemat
- päivystys- ja kiireellinen hoito
- äitiysneuvola
- lastenneuvola
- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
- sairaalat
- suun terveydenhuolto.

Potilaan oikeudet.

Yksityinen terveydenhoito

Salon alueella on myös yksityislääkäreitä ja yksityisiä hammaslääkäreitä. Yksityisistä lääkäreistä ja hammaslääkäreistä saa tietoa mm. puhelinluettelon keltaisilta sivuilta sekä internetistä. Yksityinen terveydenhoito on usein paljon kalliimpaa kuin terveyskeskusten tai julkisten sairaaloiden antama terveydenhoito.
Kela korvaa osan yksityislääkäreiden ja hammaslääkäreiden antaman hoidon hinnasta.

Lääkkeet

Lääkkeitä voi ostaa ainoastaan apteekeista. Kela korvaa osan lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta.