Maahanmuuttajatyön koordinointi

Saloon saapuu maahanmuuttajia erittäin erilaisten olosuhteiden ja elämäntilanteiden seurauksena; työntekijänä, pakolaisena, rakkauden perässä, paluumuuttajana tai opiskelijana. Salon kaupungissa asuu noin 2000 maahanmuuttajaa (tilanne 6/ 2015). Maahanmuuttajien osuus koko kaupungin väestöstä on noin 3,7 %.
Maahanmuuttajia on Salossa noin 90 eri maasta (tilanne 6/ 2015). Suurimmat kansalaisuusryhmät ovat virolaiset (757 hlöä) ja venäläiset (393), kuten muuallakin Suomessa. Muita suuria ryhmiä ovat Irakista (97), Thaimaasta (90), Intiasta (48) sekä Kiinasta (52) muuttaneet.

Oli Suomeen muuton syy mikä tahansa, on kotouttamisen ja uuteen elinympäristöön tottumisen kannalta oleellista, että perehdyttäminen on mahdollisimman tehokasta, informatiivista ja selkeää.
Salon kaupungin maahanmuuttajatyötä koordinoi kehittämispalvelujen kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Terhikki Lehtonen. Maahanmuuttajatyön koordinaattorin tehtävänä on seurata maahanmuuttaja-asioiden kehitystä Salossa ja olla mukana tekemässä monikulttuurisuuteen liittyviä kehittämisesityksiä. Salon kaupungilla on maahanmuutto-ohjelma, joka toteutettiin Monikulttuurinen Salo-hankkeen puitteissa.

Salon kaupungin Maahanmuutto-ohjelma

Maahanmuuttajapalvelut - ohjaus ja neuvonta

Maahanmuuttajapalveluista annetaan tietoa ja neuvontaa maahanmuuttoon, kotoutumispalveluihin ja toimeentulotukiturvaan liittyvissä asioissa. Yksikkö tarjoaa maahanmuuttajille myös palveluohjausta arkisten asioiden hoitamiseen.
Maahanmuuttajapalveluiden päivystävä infopiste toimii virka-aikana ilman ajanvarausta sosiaalityön palveluiden tiloissa (Tehdaskatu 2, 24100 Salo) ma - pe klo 9.00 - 11.00 ja klo 12.00 jälkeen ajanvarauksella. Aika asiakastapaamisiin varataan maahanmuuttajapalveluiden päivystävästä infopisteestä sekä sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan lähettämillä kutsukirjeillä.