Päättyneet hankkeet

KOTOTAKUU- kaikki jatkoon
Salon kaupunki on ollut osatoteuttajana KOTOTAKUU - kaikki jatkoon ESR-hankkeessa, jonka koordinoijana on ollut Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2016-31.3.2019.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jossa jokaisella kotoutumiskoulutuksen päättävällä maahanmuuttajalla on tiedossa jatkopolku. Jatkopolku voi olla työpaikka, oman yrityksen perustaminen, koulutuspaikka tai jokin muu vaihtoehto, jossa jatkaa joko ammatin opiskelua,
suomen kielen oppimista, työllisyysvalmiuksien vahvistamista tai muuten yhteiskunnan toimintaan osallistumista esim. vapaaehtoistyössä.


TSETANES NAAL - koulutuspoluilla-hanke
Tsetanes naal - koulutuspoluilla -hankkeessa (2016 - 2018) edistettiin Suomen romaniväestön yhdenvertaisuutta, osallistumismahdollisuuksia sekä hyvinvointia. Tavoitteena oli, että koulutuksen kautta romanit pääsevät yhä paremmin kiinni yhteiskuntaan ja työelämään. Hanke vastaa osaltaan Romanipoliittisessa ohjelmassa esiin nostettuihin tarpeisiin.
Hankkeen aikana työskenneltiin yksilöllisesti sellaisten nuorten ja aikuisten romanien kanssa, jotka tarvitsevat tukea koulutuspolullaan. Samalla tarjottiin opettajille ja ohjaajille sekä viranomaisille ja päättäjille mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan romanikulttuuriin ja romaneiden koulutukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena oli vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja varmistaa romaniväestön erityistarpeitten huomioiminen, kun koulutusta suunnitellaan, kehitetään, tarjotaan ja toteutetaan.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sitä tehtiin yhdessä Suomen Romanifoorumi ry:n, KRIS Etelä-Suomi ry:n, Helsingin, Tampereen ja Salon kaupunkien, Helsingin Diakonissalaitoksen, Seurakuntaopiston sekä Otavan Opiston kanssa.
Hanke toteutettiin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoilla. Rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke sisältyi OKM:n Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osioon.

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma
Salon kaupunki oli mukana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa ja Suomen Kuntaliiton hallinnoimassa pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa, joka tuki Suomen ja Afrikan kuntien paikallishallintojen tasa-arvoista yhteistyötä. Salon ja Swazimaan pääkaupungin Mbabanen yhteistyö alkoi vuonna 2002. Ohjelman avulla pohjoisen ja etelän kunnat pystyivät yhdessä edistämään kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä.
Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma päättyi vuoden 2014 lopulla.

Monikulttuurinen Salo - Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään Salon seudulla
Monikulttuurinen Salo - hanke toteutui vuosina 2009 - 2014. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Kohderyhmänä olivat Salon alueen maahanmuuttajat ja Salon seudulla maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen osallistuvat tahot mm. viranomaiset, työelämän organisaatiot, 3. sektorin edustajat ja oppilaitokset. Hanketta koordinoi Salon seudun aikuisopisto. Osatoteuttajina olivat Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö.
Monikulttuurinen Salo - hanke koordinoi Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelman kokoamistyötä. Maahanmuutto-ohjelma tähtää palvelujen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Maahanmuutto-ohjelman jalkautusta ja sen toteutumista seuraa Salon kaupungin maahanmuuttotyön koordinointiryhmä.