Salon kaupungin palkitsemisohje
Kulttuuri- ja urheilusaavutukset, yhdistysten merkkipäivät

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.3.2016 § 108 Salon kaupungin palkitsemisohjeen päivityksen. Palkitsemisohje koskee salolaisia taiteilijoita, taiteilijaryhmiä, yksilöurheilijoita, urheilujoukkueita sekä yhdistyksiä.

Kulttuuri- ja urheilumenestykset

Palkitsemisohjetta sovelletaan seuraavasti:
Urheilu:
- menestyminen palkitaan olympialaisissa, paralympialaisissa sekä maailmanmestaruus- Euroopan mestaruus - tai Suomen mestaruuskilpailuissa yleisessä sarjassa tai vammaisurheilun yleisessä sarjassa
- menestyminen palkitaan maailmanmestaruus- ja Euroopan mestaruuskilpailuissa nuorten vanhimmassa ikäluokassa, menestymiset huomioidaan suuruudeltaan 30 % yleisen sarjan tai vammaisurheilun yleisen sarjan euromääräisestä palkitsemistasosta
- lajin on oltava mukana VALO:n (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry) jäsenjärjestön säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa
- yksilösuorituksessa urheilijan on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa. Joukkuesuorituksessa joukkueen on edustettava salolaista seuraa. Jos salolainen urheilija saavuttaa Suomen mestaruuden jonkin muun kuin salolaisen seuran edustajana, saavutuksesta ei palkita
- mikäli urheilija on vuoden aikana menestynyt useissa kilpailuissa, huomioidaan vain yksi suoritus. Urheilija, hänen edustajansa tai joukkue ilmoittaa palkittavan suorituksen
- henkilön, hänen edustajansa tai joukkueen tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Anomus sekä selvitykset/ todistukset menestyksestä toimitetaan osoitteeseen tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Anomus osoitetaan viestintäpalveluille, viitteenä palkitseminen/ Eija Laitinen
- menestyksen huomioimisesta tehdään viranhaltijapäätös. Päätöksen tekee kaupungin hallintosäännön mukaisesti joko kaupunginjohtaja tai viestintäpäällikkö. Päätökset tehdään keskitetysti joulu - tammikuun aikana

Kulttuuri:
- henkilön on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa tai ryhmän (esim. kuoro) on oltava salolainen
- mikäli henkilö tai ryhmä on vuoden aikana menestynyt useissa kilpailuissa, huomioidaan vain yksi menestyminen. Henkilö, ryhmä tai heidän edustajansa ilmoittaa palkittavan suorituksen
- henkilön, ryhmän tai hänen edustajansa tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Anomus sekä selvitykset/ todistukset menestyksestä toimitetaan osoitteeseen tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Anomus osoitetaan viestintäpalveluille, viitteenä palkitseminen/ Eija Laitinen
- menestyksen huomioimisesta tehdään viranhaltijapäätös. Päätöksen tekee kaupungin hallintosäännön mukaisesti joko kaupunginjohtaja tai viestintäpäällikkö. Päätökset tehdään keskitetysti joulu - tammikuun aikana

Anomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- henkilötiedot (koko nimi) tai organisaation/ joukkueen nimi
- henkilötunnus kokonaisuudessaan
- postitusosoite
- yhteyshenkilö (alle 18-vuotias palkittava)
- yhteystiedot maksatusta varten
- mahdollinen y-tunnus
- pankkiyhteystiedot (IBAN-muodossa)
- palkittava saavutus
- lajihistoria, taustatiedot (aikaisemmat saavutukset)


Rahapalkinnon lisäksi menestymistä voidaan juhlistaa Salon kaupungintalolla pidettävällä mitali-/ juhlakahvituksella. Palkittavan henkilön tai hänen edustajansa tulee ilmoittaa viestinnän suunnittelija Eija Laitiselle haluavatko he mitalikahvituksen järjestettävän. Kaupungin viestintäpalvelut lähettää tiedon mitali-/ juhlakahvituksesta paikalliselle medialle.

Juhlatilaisuuden osalta tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

a) erityisruokavalio
b) palkittavan lisäksi tilaisuuteen osallistuvat henkilöt.


Yhdistykset

Salolaisten yhdistysten merkkipäiviä huomioidaan erisuuruisella rahalahjalla yhdistyksen täyttäessä 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 vuotta ja yli. Merkkipäivien huomioimisen edellytyksenä on, että yhdistys juhlii merkkipäiväänsä ja kaupungin edustaja on saanut kutsun juhliin.
Yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille osoitettu kutsu Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kutsuun tieto: yhdistyksen merkkipäivä/ Tuula Ljufström.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja urheilusaavutukset: viestinnän suunnittelija Eija Laitinen 044 778 2153,
Yhdistykset: johdon assistentti Tuula Ljufström 044 778 2010,

Salon kaupungin palkitsemisohje