Liikennepalvelut

Joukkoliikenne

Salon kaupunki on oman alueensa joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Joukkoliikenteen sivuilta löydät tietoa Salon sisäisestä liikenteestä ja käytössä olevista lipputuotteista.

Koulukuljetukset

Kaupungin kustantaman lakisääteisen koulukuljetuksen voi saada joko matkan perusteella, ilman erillistä hakemusta tai muista syistä erikseen anomalla. Koulukuljetuskriteereissä on määriteltynä, minkä perusteella maksutonta koulukuljetusta on mahdollista anoa. Myös esikoululaisilla on oikeus saada kuljetus esikoulumatkoihin samoin kriteerein kuin 1-2. luokkalaisten. Esiopetuskuljetus myönnetään ainoastaan anomuksen perusteella.

Palveluliikenne

Turvatakseen kuntalaisille mahdollisuuden viikoittaisiin asiointimatkoihin, kaupunki järjestää ympäri vuoden palveluliikennettä. Palveluliikenne on kaikkien kuntalaisten ja kesäasukkaiden käytössä.


Joukkoliikenne - Tiedotteet


Koulukuljetukset - Tiedotteet