Tule mukaan kehittämään Paikkua

Salossa on tehty järjestelmällistä työtä joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi. Toimiva joukkoliikenne ja tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä ovat osa kaupungin vuonna 2018 hyväksyttyä strategiaa, johon jokaisella salolaisella on nyt tilaisuus vaikuttaa. Tavoitteena on kääntää salolainen liikkumiskulttuuri uusille, kestäville urille ja nostaa linja-autolla liikkuminen todelliseksi vaihtoehdoksi yhä useammalle salolaiselle.

Joukkoliikenteen tyytyväisyyskysely

Osin valtionavustuksella toteutettava Salolaiset bussiin-hanke aloitettiin kartoittamalla salolaisten matkustustottumuksia ja kokemuksia paikallisen Mainostoimisto Kuke Oy:n julkaisemalla asiakaskyselyllä.
Nyt, kun Paikun liikennöintiä on takana muutama kuukausi, Mainostoimisto Kuke Oy kerää tietoa tyytyväisyydestä uudistuneeseen joukkoliikenteeseen. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja siihen vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 30.11.2019 saakka osoitteessa www.salo.fi/paikkukysely.

Mahdollisuus paikuttaa

Osana uudistuneen Paikku-joukkoliikenteen kehitystä ja markkinointia Mainostoimisto Kuke Oy etsii Paikku-vaikuttajia, eli paikuttajia. Paikku-vaikuttajiksi haetaan paikallisliikenteen käyttäjiä, jotka haluavat jakaa omissa sosiaalisen median kanavissaan kokemuksiaan paikallisliikenteestä.

Hakemuksien perusteella valittavat paikuttajat kertovat kuvin, tekstein tai videoin kokemuksia Paikulla matkustamisesta. Paikuttajille annetaan perehdytys kuukauden vaikuttajan tehtäviin sekä henkilökohtainen Salon paikallisliikenteen 30 päivän kausilippu (arvo 85e). Kaikki paikuttajat kutsutaan myös vapaaehtoiseen paikallisliikenteen kehittämistyöpajaan keväällä 2020.
Hae mukaan paikuttajaksi osoitteessa www.salo.fi/paikkuvaikuttaja.

Diili 2019 - älykaupungin kehittäminen -kilpailu

Joukkoliikenne ja ilmastoystävällinen liikkuminen ovat teemoina myös Salon lukioiden, ammattiopiston sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarkoitetussa Diili 2019 - älykaupungin kehittäminen -kilpailussa. Siinä tiimien tavoitteena on rohkeasti ideoida toteuttamiskelpoisia ja konkreettisia ratkaisuja esitettyihin haasteisiin. Kilpailuaika on 8.10.2019 - 10.1.2020. Lisätietoa Diili-kilpailusta saat osoitteesta www.salo.fi/diili2019 tai omasta oppilaitoksestasi.

Lisätiedot: Assi Honkala, joukkoliikennekoordinaattori p.02 778 3274 tai

Julkaistu: 23.10.2019 10:12

Takaisin