EtusivuLiikenne ja kartatLiikennepalvelutJoukkoliikenneSalon kaupunki kysyy yläkouluikäisten ja yli 65-vuotiaiden asukkaiden liikkumistarpeista kehittääkse

Salon kaupunki kysyy yläkouluikäisten ja yli 65-vuotiaiden asukkaiden liikkumistarpeista kehittääkse

Salon kaupunki toteuttaa kyselyn yli 65-vuotta täyttäneille salolaisille sekä yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen ymmärtääkseen paremmin heidän liikkumistarpeitaan, tottumuksiaan ja haasteitaan. Kysely on osa Salon kaupungin käynnistämää älykaupunkihanketta, jonka tavoitteena on kehittää älyliikennepalveluita apuna käyttäen uusia ratkaisuja liikkumiseen sujuvoittamaan arkea ja lisäämään asukkaiden hyvinvointia.

- Kohderyhmiksi valittiin seniorit ja juniorit, sillä heidän liikkumisensa esimerkiksi kodin ja koulun, vapaa-ajan toimintojen ja erilaisten asiointipalveluiden välillä on usein hankalaa johtuen muun muassa pitkistä välimatkoista sekä esimerkiksi siitä, että omaa autoa tai sopivaa joukkoliikenteen reittiä ei ole saatavilla, toteaa projektipäällikkö Peter Nisula.

Varmistamalla tarpeellisten palveluiden saatavuus voidaan vaikuttaa siihen, että ikäihmiset voisivat halutessaan elää hyvää elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sekä ikäihmisille, mutta myös nuorille on tärkeää, että he voivat toimia itsenäisesti, tavata ystäviä sekä osallistua itselleen mieleisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin.

Kysely on avoinna sunnuntaihin 30.8.2020 asti. Kyselyyn voi vastata sähköisesti verkossa osoitteessa https://www.osaango.fi/salo tai mikäli verkkokyselyyn vastaaminen on haasteellista, vastaaja voi osallistua kyselyyn jättämällä soittopyynnön kyselyn toteuttajan puhelinnumeroon.

Yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen lähetetään sähköinen kyselylinkki yläkoulun Wilman välityksellä. Senioreita ja junioreita tavoitetaan laajasti eri kanavien ja verkostojen kautta.

Jotta liikennepalveluita voidaan kehittää paremmin asukkaiden tarpeita vastaaviksi, tulee vastauksia saada riittävästi ja kattavasti eri puolilta Saloa.

- Seniori-ikäisten tavoittaminen ja vastausten saaminen sähköiseen kyselyyn saattaa olla haastavaa ja koronatilanne tuo tähän varmasti vielä omat haasteensa. Toivommekin, että tietoa kyselystä välitettäisiin ahkerasti ja kannustettaisiin vastaamaan. Hienoa olisi, jos senioreiden läheiset voisivat yhdessä heidän kanssaan täyttää kyselyn, toteaa hankkeen projektipäällikkö Peter Nisula.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa valitaan potentiaalisimmat kehityskohteet, joihin työstetään uusia palveluratkaisuja ja tehdään kokeiluja yhdessä käyttäjien ja liikennepalveluita tarjoavien yritysten kanssa.
Nyt käynnistynyt älyliikennehanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti ja rahoitus siihen tulee Business Finlandin Innovatiiviset julkiset hankinnat -ohjelmasta.

LINKKI SÄHKÖISEEN KYSELYYN
https://www.osaango.fi/salo tai soittopyyntö puhelinnumeroon 09 4255 0230
Lisätietoja kyselystä Kim Salmela, Osaango Oy, , 09 4255 0230

LISÄTIETOJA HANKKEESTA
Salon kaupunki, erityisasiantuntija Peter Nisula 044 778 7710 tai
https://salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/strategiajavisio/saloalykaskaupunki/innovatiivisetliikenneratkaisut/
Business Finlandin Smart Mobility -ohjelma
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/smart-mobility-finland/

Julkaistu: 17.8.2020 10:03

Takaisin