Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Kaikki koulukuljetusasioihin liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään kuljetuskoordinaattorille ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen .

Koulukuljetusten anominen ja koulukuljetusoikeuden myöntäminen

Salon kaupunki myöntää koulu- ja esiopetuskuljetuksia niin maksuttomina, maksullisina kuin saattoavustuksina. Lisäksi tapaturman sattuessa oppilaalla on mahdollisuus anoa lyhytkestoista tapaturmakuljetusta.

Kuljetusten myöntämisen periaatteet
Koulukuljetukset myönnetään lain ja vahvistettujen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Koulumatkaoikeus on määritelty perusopetuslaissa. Lisäksi Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt opetuslautakuntaa kuultuaan tarkennetut kaupungin koulukuljetusperiaatteet. Sama laki ja periaatteet koskevat myös esikoululaisia. Heidän osaltaan koululla tarkoitetaan esiopetuksen järjestämispaikkaa.

Maksuton ja maksullinen koulukuljetus sekä saattoavustus
Koulukuljetus hakemus tulee tehdä aina, paitsi tilanteessa, jossa oppilas on automaattisesti oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella eli kun 1. - 2. luokkalaisen koulumatka ylittää 3 km ja 3. - 9. luokkalaisen oppilaan koulumatka ylittää 5 km. Kuljetushakemus esiopetukseen tulee tehdä aina erikseen esiopetuspäätöksen saavuttua.

Tapaturmakuljetukset
Tapaturman sattuessa on kuljetustarpeesta ilmoitettava mahdollisimman nopeasti liikennepalveluihin kuljetuksen järjestämisen käynnistämiseksi sekä toimitettava lääkärintodistus. Järjestämiseen on varattava 3-5 työpäivää ilmoituksen vastaanotosta. Kuljetus myönnetään koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Noutoajoista ja noutopaikoista tiedottaminen

Koulukuljetusautoissa kulkevat oppilaat
Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetusautoissa (ns. takseissa) olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista. Perniön ja Perttelin osalta tiedote asiasta löytyy Vainion liikenteen sivuilta. Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Muut koulukuljetusyrittäjät hoitavat tiedottamisen perinteisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Reittibusseilla kulkevat kuljetusoppilaat
Lukuvuoden alussa reittibusseissa kulkevat oppilaat saavat bussikortit koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Ensimmäisenä kouluaamuna he voivat matkustaa busseissa ilman korttia. Lukuvuoden aikana tarvittavat uudet bussikortit hoidetaan koulujen kautta.


Koulukuljetukset - Tiedotteet