EtusivuPäivähoito ja koulutusSalolaisten nuorten tarinoita yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta

Salolaisten nuorten tarinoita yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta

Salon seudun Sykäys-tiimi on koonnut runsaan 20 nuoren ja yhteistyökumppanin tarinat yrittäjyydestä sähköiseen Sykäys työhön sykäys elämään -kirjaan. Kirjan tavoitteena on avata oppijoille, vanhemmille, opettajille, yrittäjille, työnantajille ja päättäjille monivuotisen yrittäjyyskasvatuksen työn merkitystä ja tuloksia. Mitä yrittäjyyskasvatus ihan käytännössä tarkoittaa? Mitä kuuluu nuorille, jotka ovat päässeet kokeilemaan yrittäjyyttä osana opintojaan? Millaisia valmiuksia ja osaamista nuoret ovat saaneet mukaansa omaan työelämään? Kirja tullaan julkaisemaan myös painettuna kevään aikana ja sen voi hankkia Salon kaupungintalon infopisteestä.

Salossa kouluissa on pitkät perinteet yrittäjyyskasvatuksessa. Sitä toteutetaan sekä varhaiskasvatuksessa että kaikilla kouluasteilla. Yrittäjyyskasvatus on tapa huolehtia lapsen tai nuoren tulevaisuudesta tarjoamalla heille parhaat mahdolliset eväät pärjätä ja kantaa vastuuta itsestään ja yhteiskunnasta. Kirjan nuorten tarinat kertovat uskalluksesta ja avoimesta asenteesta lähteä toteuttamaan omia unelmiaan.
- Yrittäjyyskasvatus vahvistaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamisen taitoja. Tavoitteena on, että jokainen oppija saa sellaisia valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä kohtaan. Tietoja ja taitoja, joita oppija tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä, riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa, toteaa lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä.

Kirjan ovat toimittaneet nuorten tarinoista Pirkko Korhonen ja Riikka Nurmi. Pirkko Korhonen toimii uskonnon ja psykologian lehtorina. Hän on pitkään toiminut Sykäys -tiimissä sekä opettanut ja kehittänyt yrittäjyyskasvatusta Perniön yhteiskoulussa ja lukiossa. Riikka Nurmi työskentelee eritysasiantuntijana Salon kaupungilla koordinoiden muun muassa Sykäys-tiimin toimintaa.

Sykäys-tiimi ideoi, koordinoi ja ohjaa yrittäjyyskasvatusta Salon seudulla. Tiimi koostuu Salon alueen oppilaitosten, opettajien, elinkeinoelämän ja yhteistyökumppaneiden verkostosta.
- Yhdessä kartutetaan oppijoiden ja opettajien työelämätuntemusta, tehdään tutummaksi yrittäjämäistä työtapaa sekä luodaan mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä, toteaa erityisasiantuntija Riikka Nurmi Salon kaupungilta.

YES Varsinais-Suomi ja Valtakunnallinen YES ry myönsivät Sykäys-tiimille YES Agentti - yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä 2019 -tunnustuksen merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Vuoden YES Agentit 2019 ovat aktiivisia toimijoita, jotka edistävät yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan ja mahdollistavat myös muiden osaamisen kasvun sekä ideoivat uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, ja innostavat muita mukaan esimerkillään.

Lisätiedot:
Riikka Nurmi, 044 778 7708, riikka.nurmi@salo.fi
Pirkko Korhonen, pirkko.korhonen@salo.fi

Julkaistu: 4.2.2020 08:50

Takaisin