Maahanmuuttajien koulutukset

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus:

Maahanmuuttajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan koulutaustaa kotimaastaan. Oppiaineet ovat suomi toisena kielenä, yhteiskuntatieto, ympäristöoppi, terveystieto ja matematiikka. Lisäksi voi valita valinnaisaineita esim. tieto- ja viestintätekniikka, englanti ja kuvataide. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus on maksutonta.

Suomen kielen opinnot:

Aikuisten perusopetuksen suomen kielen opinnot (kurssit 030155-030159 ja 030162) ovat kaikille avoimia. Niihin voi osallistua myös aineopiskelijana. Kotoutujille nämä aineopinnot ovat maksuttomia, kun taas kotoutumisajan ylittäneille kurssit ovat maksullisia. Suomen mestari -kurssit (030151-030153) ovat maksullisia, kaikille avoimia kursseja.

Uusi maahanmuuttajakoulutus UMAKO:

Maksuttomia toiminnallisia kursseja pääasiassa alkavan lukutaidon vaiheessa oleville kotoutujille. Tarjonnassa on tutustumista salolaisiin vapaa-ajan palveluihin, lukupiiri, kuvataidetta ja käsityötä sekä suomen opiskelua teatteri-ilmaisun keinoin. UMAKO-kursseille (010370-010371 ja 140160-140161) voivat osallistua myös kotoutumisajan ylittäneet maahanmuuttajat, mutta heille kurssit ovat maksullisia.

Kotiäitien kurssi avoimessa päiväkodissa:

Suomea toiminnallisesti kuva- ja teatteritaiteen menetelmin (010372). Kurssi on suunnattu pienten lasten äideille ja se järjestetään perjantai-aamupäivisin avoimessa päiväkodissa. Kurssille voi ottaa alle kouluikäiset lapset mukaan. Kurssi on osa kansalaisopiston KOKEMUS-hanketta ja osallistujille maksuton.
Turvapaikanhakijoiden kielikoulutus: Kansalaisopisto järjestää suomen kielen opetusta turvapaikanhakijoille Halikon vastaanottokeskuksessa. Turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja myös aikuisten perusopetukseen, jos heillä ei ole koulutaustaa kotimaastaan.
Huomioitavaa maahanmuuttajien koulutuksessa:

  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssit (suomen kielen intensiivikurssit) sekä UMAKO-kurssit toimivat non-stop-periaatteella, kurssin voi siis aloittaa milloin vain. Kurssimaksut ovat kuitenkin kiinteitä, joten maksu on sama, vaikka osallistuisikin vain osalle kurssin tunneista.
  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opiskelijoilla on koulua 3-5 päivää viikossa, oppitunnit ovat pääasiassa kello 9-15 välillä.
  • Koululle kulkeminen on omakustanteista ja opiskelijahintaista bussikorttia ei ole valitettavasti mahdollista saada edes aikuisten perusopetuksessa.
  • Aikuisten perusopetukseen voi saada opintotukea jos opiskelu on tutkintotavoitteista (tarkoituksena suorittaa koko aikuisten perusopetuksen oppimäärä).
  • Kotoutumisajalla oleville opinnot voidaan katsoa omaehtoiseksi kotoutumiskoulutukseksi, jolloin opiskelu työmarkkinatuella ja kulukorvauksen saaminen on mahdollista, jos opintoja on vähintään 20 oppituntia viikossa. Opinnoista sovitaan TE-toimiston kanssa.

Ilmoittautumiset:

  • Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen uudet opiskelijat ja aineopiskelijat ilmoittautuvat ma 7.1. klo 10-12 kansalaisopistolla tai sen jälkeen koulutussuunnittelijalle.
  • UMAKO-kursseille ilmoittaudutaan 8.1. klo 8.00 lähtien netissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelijalle.
  • Suomen mestari -kursseille ilmoittautuminen 7.1. klo 15.00 alkaen tai kurssin alkaessa opettajalle.
  • Lisätietoa koulutussuunnittelija Sini Lundgrénilta puh. 044-778 4686, sini.lundgren@salo.fi

Uusi maahanmuuttajakoulutus UMAKO


UMAKO on uusi valtakunnallinen konsepti vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksessa. UMAKO-kursseihin sisältyy luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen opintojen lisäksi toiminnallisia osuuksia, kuten osallistumista muille esimerkiksi opiston taito- ja taideaineiden kursseille.

Salon kansalaisopistossa UMAKO-kursseilla opiskellaan toiminnallisesti suomea esimerkiksi teatteri-ilmaisun tai käsityön ja kuvataiteen parissa. Nämä kurssit ovat suunnattu erityisesti kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille, jotka kaipaavat vielä harjoitusta latinalaisten aakkosten kanssa. Kursseille voivat kuitenkin osallistua myös muut maahanmuuttajat, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan käytännössä. UMAKO-kurssit ovat maksuttomia kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille.

Kaikkien maahanmuuttajille suunnattujen kieli- ja toiminnallisten kurssien sekä aikuisten perusopetuksen kurssi-info ja ilmoittautumistilaisuus keskiviikkona 8.8. klo 10-11 kansalaisopistolla.

Lisätietoja maahanmuuttajakoulutuksista sekä ilmoittautumiset 8.8. jälkeen koulutussuunnittelija Sini Lundgrén p.044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi .

SUOMI TOISENA KIELENÄ


030151 SUOMEN MESTARI 1 / BEGINNERS´ COURSE IN FINNISH Salo
22.1-18.4., 48 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ti ja to 15.15-16.45
avoin Opettaja
Kurssimaksu 51,20 e
Any cancellation of registration must be made by 2 p.m. on Fri 25 Jan
Kurssipaikan peruminen viimeistään pe 25.1. klo 14
COURSE LEVEL A1. A course in elementary Finnish. We will study everyday words and expressions & basic grammar. Topics include studying, working life, time, home and free time. Grammar: verb types and local cases. Students are expected to buy the study book before the course start. NB The time has been changed. Suomen mestari 1 -kurssi alkaa A1-tasosta. Kurssilla opiskellaan arkipäivän sanoja ja kielioppia. Kurssin aiheina ovat opiskelu, työ, kellonajat, koti sekä vapaa-aika ja kielioppina ovat verbityypit ja paikallissijat. Opiskelija ostaa kirjan Suomen mestari 1 ennen kurssin alkua. HUOM! Muuttunut aloitusaika. Course book/Oppikirja: SUOMEN MESTARI 1, starting from Unit 6/alkaen kappale 6 + teacher`s material/opettajan materiaali. Ilmoittautuminen ma 7.1. klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 15-18 puh. 044-778 4563 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570.
Ilmoittaudu kurssille!


030152 SUOMEN MESTARI 2 Salo
22.1-18.4., 48 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ti ja to 16.45-18.15
avoin Opettaja
Kurssimaksu 51,20 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään pe 25.1. klo 14
Taitotaso A2. Kirjan aiheena ovat asiointi virastossa, juhlat, koulutus ja työ. Kieliopissa käsitellään mm. kaikki mennen ajan muodot (perfekti, pluskvamperfekti), pronominit ja monikko. Kurssilla opetellaan myös puhekieltä ja arkipäivän tilanteita. Opiskelija ostaa itse kirjan Suomen mestari 2 ennen kurssin alkua. Oppikirja: SUOMEN MESTARI 2, alkaen kappale 5 + opettajan materiaali. Huom! Muuttunut aloitusaika. Ilmoittautuminen ma 7.1. klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 15-18 puh. 044-778 4563 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570.
Ilmoittaudu kurssille!


030153 SUOMEN MESTARI 4 Salo
23.1-24.4., 48 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke ja pe 14-15.30
avoin Opettaja
Kurssimaksu 51,20 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään ma 28.1. klo 15
Taitotaso B1-B2. Kirjan aiheena ovat uutistekstit, vapaaehtoistyö, maantieto, talous sekä jutustelu. Kieliopissa käsitellään mm. lauseenvastikkeet, harvinaiset sijamuodot, sanajohtimet sekä puhekielen verbejä. Kurssilla opetellaan myös nopeaa puhekieltä. Opiskelija ostaa itse kirjan Suomen mestari 4 ennen kurssin alkua. Oppikirja: SUOMEN MESTARI 4, alkaen kappale 5 + opettajan materiaali. Ilmoittautuminen ma 7.1. klo 15 alkaen internetissä tai puhelimitse klo 15-18 puh. 044-778 4563 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina puh. 02-778 4561 tai 02-778 4570.
Ilmoittaudu kurssille!SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSIT


Seuraavat kurssit ovat osa aikuisten perusopetusta, mutta kursseille voivat osallistua kaikki, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta. Kotoutujille sekä luku- ja kirjoitustaidottomille kurssit ovat maksuttomia.

Kurssille ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti ma 7.1. klo 10-12 osoitteessa Ylhäistentie 2, Salo. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.1. jälkeen sini.lundgren@salo.fi, puh. 044 778 4686.

030155 SUOMEA LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOTTOMILLE Salo
7.1-28.5., 156 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 11.30-14.45
ti 11.30-14.45
Useita opettajia
Ei kurssimaksua
Maksuton kurssi luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. Kurssi on osa aikuisten perusopetusta. Ryhmä on tarkoitettu alkavan lukutaidon ja kehittyvän lukutaidon vaiheessa oleville opiskelijoille, jotka kaipaavat vielä tukea ja apua latinalaisten aakkosten kanssa. Ryhmässä harjoitellaan länsimaiset kirjaimet ja numerot sekä suomen kielen äännevastaavuudet. Kurssilla siirrytään nopeasti sanastoon kuten värit, perhe, kellonajat, ruoka, koti, vaatteet sekä harrastukset. Lisäksi opiskelija oppii lukemaan ja ymmärtämään esimerkiksi mainoksia, ilmoituksia, hinnastoja ja sääntöjä. Kurssilla tehdään myös paljon kuuntelu-, sanelu- ja tietokonetehtäviä. Uudet opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille suoraan koulutussuunnittelijalle sini.lundgren@salo.fi, puh. 044 778 4686.
Ei netti-ilmoittautumista!


030156 SUOMEN ALKEET 1 Salo
9.1-22.3., 110 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke, to ja pe 09-12.30
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Kurssimaksu 59,50 e, ei kurssimaksualennusta
TAITOTASO A. Suomen kielen kurssi todellisille vasta-alkajille. Oppikirja Suomen mestari 1, kappaleet 1-4. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton. COURSE LEVEL A. Course fee already includes the reduction. Beginners´ course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1. Enrollment in Salo Adult Education Centre (kansalaisopisto), Ylhäistentie 2 at 7th January from 10 to 12. Please ask for further information from Sini Lundgrén 044 778 4686 or sini.lundgren@salo.fi.
Ei netti-ilmoittautumista!


030157 SUOMEN ALKEET 2 Salo
27.3-31.5., 99 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke, to ja pe 09-12.30
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Kurssimaksu 54,90 e, ei kurssimaksualennusta
TAITOTASO A1. Suomen kielen alkeiden jatkokurssi. Oppikirja Suomen mestari 1, kappaleet 5-9. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton. COURSE LEVEL A1. Course fee already includes the reduction. Beginners´ continuation course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1, Units 5-9. Please ask for further information from Sini Lundgrén 044 778 4686 or sini.lundgren@salo.fi.
Ei netti-ilmoittautumista!


030158 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 1 Salo
9.1-22.3., 110 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke, to ja pe 09-12.30
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Kurssimaksu 59,50 e, ei kurssimaksualennusta
TAITOTASO A2. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 1-4. Opiskellaan kieliopissa mm. imperfektiä. Sanastoteemoina esimerkiksi sairaus ja terveys sekä matkustus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat
Ei netti-ilmoittautumista!


030159 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 2 Salo
27.3-31.5., 99 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ke, to ja pe 09-12.30
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin
Kurssimaksu 54,90 e , ei kurssimaksualennusta
TAITOTASO A2.1. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 5-8. Opiskellaan kieliopissa mm. monikkoa ja verbien aikamuotoja. Sanastoteemoina esimerkiksi juhlat ja koulutus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.

030162 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 3 Salo
14.1.-29.5., 72 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma ja ke 15.15-16.45
avoin opettaja
Kurssimaksu 66,80 e
TAITOTASO A2-B1.Suomen kielen jatkokurssi kahtena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 3. Kurssilla opiskellaan muun muassa passiivi ja konditionaali. Kurssilla keskustellaan paljon, harjoitellaan suomen puhekieltä ja tehdään pariharjoituksia. Aiheina ovat esimerkiksi Suomen luonto ja kulttuuri. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton. Kurssille ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti ma 7.1. klo 10-12 osoitteessa Ylhäistentie 2, Salo. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.1. jälkeen sini.lundgren@salo.fi, puh. 044 778 4686.
Ei netti-ilmoittautumista!


OPI SUOMEA TOIMINNALLISESTI


UMAKO-kurssit (uusi maahanmuuttajakoulutus) Salon kansalaisopistossa ovat toiminnallisia suomen kielen kursseja. Nämä kurssit ovat suunnattu kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille, erityisesti niille, jotka kaipaavat vielä harjoitusta latinalaisten aakkosten kanssa. Kursseille voivat kuitenkin osallistua myös muut maahanmuuttajat, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan käytännössä.

Kurssit ovat maksuttomia kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille. Ilmoittautuminen 8.1. klo 8.00 alkaen Internetissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelja Sini Lundgrénille 044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi.

140161 UMAKO - Kuvataide ja käsityö
15.1-28.5., 38 oppituntia
Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2
ti 09-10.45
Liisi Huotari TaM
Kurssimaksu 29,10 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään 21.1.
Kotoutujille kurssi on maksuton. Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti kuvataiteen ja kädentaitojen kautta. Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Ilmoittautuminen 8.1. klo 8.00 alkaen Internetissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelja Sini Lundgrénille 044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi.
Ilmoittaudu kurssille!


010370 UMAKO - Tutustu Saloon
16.1-29.5., 54 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 4 (1. krs), Ylhäistentie 2
ke 09.30-12
Kulttuurituottaja YAMK Sini Lundgrén
Kurssimaksu 35,80 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään 22.1.
Kotoutujille kurssi on maksuton. Opiskele suomea toiminnallisesti! Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Selkokielisellä kurssilla tutustutaan salolaisiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin, palveluihin sekä suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi ruuanlaiton kautta. Kurssin ohjelma muotoutuu kurssilaisten toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 8.1. klo 8.00 alkaen Internetissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelja Sini Lundgrénille 044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi.
Ilmoittaudu kurssille!


010371 UMAKO - lukupiiri
17.1-23.5., 36 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 4 (1. krs), Ylhäistentie 2
to 11.15-12.45
FM Olga Lehti
Kurssimaksu 28,20 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään 23.1.
Kotoutujille kurssi on maksuton. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan. Lukupiiri alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheessa oleville maahanmuuttajille. Kurssilla parannetaan suomen kielen lukemista ja luetun ymmärtämistä, luetaan lyhyitä arjen tekstejä (esimerkiksi mainokset, ilmoitukset) sekä selkokielisiä tekstejä. Ilmoittautuminen 8.1. klo 8.00 alkaen Internetissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelja Sini Lundgrénille 044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi.
Ilmoittaudu kurssille!


140160 UMAKO - toiminnallista suomea
17.1-23.5., 36 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 4 (1. krs), Ylhäistentie 2
to 12.45-14.15
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 28,20 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään 23.1.
Kotoutujille kurssi on maksuton. Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti teatteri- ja ilmaisuharjoitusten kautta. Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti. Ilmoittautuminen 8.1. klo 8.00 alkaen Internetissä tai puhelimitse/sähköpostilla koulutussuunnittelja Sini Lundgrénille 044 778 4686, sini.lundgren@salo.fi.
Ilmoittaudu kurssille!


010372 Suomea toiminnallisesti kotiäideille
8.2-26.4., 26,7 oppituntia
Piritan avoin päiväkoti, Hämeenkatu 34
pe 10-12
Sarika Lipasti ja Pauliina Vesslin
Ei kurssimaksua
Kuva- ja teatteri-ilmaisun ryhmä äideille ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen avoimessa päiväkodissa. Toiminnallinen ryhmä, jossa tehdään ilmaisuharjoituksia ja kuvia eri tekniikoin, samalla suomea oppien. Ryhmä on maksuton ja se on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille. Suomen kielen taitoa ei vaadita, myös aivan aloittelijat voivat osallistua ryhmään! Kantasuomalaiset äidit lapsineen ovat myös tervetulleita ja ryhmä voikin olla hyvä alku esimerkiksi ystävätoimintaan! Ilmoittautumiset 8.1. alkaen koulutussuunnittelijalle puh.044 778 4686 tai sini.lundgren@salo.fi.
Ilmoittaudu kurssille!