Avoin AMK

Salon kansalaisopisto toteuttaa avoimen ammattikorkeakoulun opetusta Salossa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.

Avoimessa AMK:ssa voit kehittää itseäsi ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Tutkintoa avoimen AMK:n kautta ei voi suorittaa, mutta jos myöhemmin haet tutkinto-opiskelijaksi, voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille ja lyhentää näin varsinaista opiskeluaikaa.

Avoin ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto sinulle, jos

  • haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi
  • haluat kehittää itseäsi
  • opiskelet omaksi iloksi
  • mietit uutta alaa tai ammatin vaihtoa.Tutustu alla olevan opintojaksotarjonnan lisäksi tarjolla oleviin avoimen AMK:n opintojaksoihin opintojaksohaussa www.turkuamk.fi/avoin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksoille suoritetaan sekä kansalaisopistoon että Turun AMK:n avoimeen ammattikorkeakouluun seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ilmoittautuminen opintojaksolle kansalaisopistoon internetissä tai puhelimitse opintojaksotiedoissa mainittuina aikoina. Kansalaisopistoon ilmoittautumisesta ks. opistoinfo sivulla 6.
  2. Ilmoittautuminen Turun ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun tehdään vasta, kun opintojakso on alkanut. Ilmoittautuminen AMK:uun takaa sen, että opinnot suoritettuaan opiskelija saa suorituksesta opintopisteet ja todistuksen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (ks. www.turkuamk.fi/avoin).


Opintojakso peruuntuu, mikäli sille ei ole ilmoittautunut riittävää määrää opiskelijoita. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisen peruminen

Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä kansalaisopiston toimistoon. Jos peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koko opintomaksu. Opintojakson opettajalle tehtyä ilmoitusta ei hyväksytä, vaan peruutus on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kansalaisopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun toimistoon. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.
Opintomaksut

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista. Opiskelija voi valita kahdesta eri maksuvaihtoehdosta:

  • 15 e / opintopiste, eli esimerkiksi 5 op:n laajuinen opintojakso maksaa 75 e. Opinnoista laskutetaan ilmoittautumisten perusteella, ei siis suoritettujen opintopisteiden perusteella.
  • lukukausimaksu 200 e, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintoja yhden lukukauden aikana (esim. syyslukukausi tai kevätlukukausi).


Opintomaksun lisäksi opiskelijalle saattaa aiheutua kustannuksia opintojaksolla käytettävästä opintomateriaalista. Joillakin opintojaksoilla peritään ns. materiaalimaksua tai virallista tutkintokorttimaksua. Näistä erityistapauksista ilmoitetaan aina erikseen.

Yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa toteutettavista opinnoista perii kansalaisopisto oman maksunsa, joka määräytyy ja laskutetaan opiston toimintaperiaatteiden mukaisesti. Näistä ks. opiskelijainfo.