Maksuttomia kursseja työttömille työnhakijoille

5alon kansalaisopisto ja Salon kaupungin työllisyyspalvelut järjestävät yhteistyössä salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja myös syyskaudella 2019.

Nämä kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden tarkoituksena on edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, jota edeltää aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada kulu- ja matkakorvaus.

Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaville kuntouttavan työtoiminnan ohjaajille:

Teija Lampela
puh. 044 778 3091
teija.lampela@salo.fi

Susanna af Björksten
puh. 044 778 3095
susanna.afbjorksten@salo.fi

Tuuli Korpisalo
puh. 044 778 3140
tuuli.korpisalo@salo.fi

KuTy-kurssitarjonta syksy 2019

LUONTO JA YMPÄRISTÖ


130905 LUONNONMUKAINEN KOTITARVEVILJELY Syyskausi
11.9.-11.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 6 (1. krs), Ylhäistentie 2
ke 10-14.15
Omavaraisviljelijä Eeva-Stiina Lönnemo
Kurssin tarkoituksena on antaa sekä teoreettiset että käytännölliset valmiudet viljellä luonnonmukaisesti omaa ruokaa parvekkeella, laatikossa, kaupunkiviljelynä, puutarhapalstalla tai omassa puutarhassa ja ymmärtää se osana ekologista elämäntapaa. Opiskelu on mahdollisimman käytännönläheistä. Teemme pienelle maapalstalle kompostin ja valmistamme maan syksyllä seuraavan kevään mahdollista viljelykurssia varten. Opiskelemme vihannesten säilöntää mm. tekemällä hapankaalia. Vierailemme myös kotieläin- ja kotipuutarhatilalla. Suunnittelemme taiteellisin menetelmin puutarhaunelmia, joita kurssilaiset voisivat toteuttaa joko itsenäisesti tai mahdollisella kevään kurssilla. Kurssin tavoite on kaikin puolin aktivoida kurssilaisia terapeuttiseen ja sosiaaliseenkin puutarhatyöhön ja inspiroida heitä jopa jatkamaan opiskelua edelleen. Kurssi toteutetaan mahdollisimman pitkälti kurssilaisten tarpeiden mukaan jolloin kurssin anti olisi mahdollisimman hyödyllinen ja tarkoituksenmukainen. Kurssi sopii niin uusille kuin aiemminkin mukana olleille.


TERVEYS

125102 EKSPRESSIIVINEN TAIDETERAPIAPAJA Salo
2.9.-2.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 3 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 10-14.15
Ekspressiivinen taideterapeutti, kuvataiteilija Anna-maija Junnila
Ekspressiivinen taideterapia on mielenterveyttä hoitava menetelmä, jossa etsitään omia voimavaroja, saadaan onnistumisen kokemuksia, rohkeutta ja itseluottamusta. Kurssilla työskentelemme monien eri taiteenlajien parissa. Käytämme kuvataidetta, musiikkia, kirjoittamista, liikettä, valokuvaa ja draamaa sekä käymme keskusteluja. Mitään taiteellisia taitoja ja osaamista ei tarvitse, koska lopputulos ei ole tärkeä, vaan tekemisen prosessi ja omat kokemukset. Taidetöitä ei arvostella eikä arvioida. Tavoitteena on ravita mielikuvitusta ja heittäytyä yhdessä luovuuden ja taiteen maailmaan, joka antaa mahdollisuudet uusiin näkökulmiin ja ratkaisuihin. Keskitymme tähän hetkeen ja suuntaamme katseen tulevaisuuteen. Kurssille ovat tervetulleet eri ikäiset naiset ja miehet. Työskentely tapahtuu ryhmässä ja sisältää myös itsenäistä sekä parin kanssa työskentelyä.

125101 MIELEN JA KEHON HUOLTOKURSSI NAISILLE Salo
5.9.-5.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 6 (1. krs), Ylhäistentie 2
to 9-13.15
Jomon Shindo-ohjaaja Tepa Ahonen
Oletko kiinnostunut etsimään itsesi näköistä keveämpää arkea? Haluatko kokea aitoa onnellisuutta pienistä asioista? Koetko olevasi näkymätön puurtaja liian suurten haasteiden äärellä? Puuttuuko arjestasi nauru ja huumori? Oletko kadottanut elämän ilon? Haluatko oppia Shindon venyttely ja itsehoito menetelmää? Jos kysymykset ovat sinulle tuttuja niin tule tutustumaan itseesi yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmä antaa mahdollisuuden rakentavaan yhteisöllisyyteen ei pakolla vaan ilolla. Ihminen on kokonaisuus, jota isot ja pienet asiat ympäröivät. Ihminen on myös laumaeläin, joten ryhmässä saat kokemuksen yhteisöön kuulumisesta, joka on aina merkittävää. Shindo venyttelyt ohjaavat sinut kevyesti pois suorittamisen pakosta. Päivitetään oman kehon asetuksia, harjoitellaan pois pääsemistä suorittamisen pakosta psyko- ja sosiodraamamenetelmillä, keskustellen ryhmän luomalla luottamuksella ja vapaaehtoisuudella - ei pakolla vaan ilolla!KIELET

030110 SUOMEA, LIIKUNTAA JA RETKEILYÄ
6.9.-13.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 9-13.30
FM Maijastiina Heikkilä
Kurssilla tutustutaan lähialueen liikunta- ja retkeilymahdollisuuksiin osallistujien mielenkiinnon mukaan. Harjoitellaan myös aiheisiin liittyvää sanastoa ja liikuntapaikoissa asioimista. Kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet maahanmuuttajat iästä ja sukupuolesta riippumatta.

030111 SUOMEA, KÄSITÖITÄ JA KUVATAIDETTA
6.9.-13.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 9-13.30
Hannele Mäkinen
Piirrämme, maalaamme, muovailemme ja teemme käsillä! Tekemisen lomassa opiskelemme suomen kieltä ja erityisesti opimme sanastoa taiteesta ja ympäristöstä.

030299 HYVÄN MIELEN ENGLANTIA Salo
6.9.-13.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 10-14.15
FM Jenny Heinonen
TAITOTASO A2. Haluatko kerrata ja vahvistaa englannin kielen taitojasi rennossa ja mukavassa ilmapiirissä? Tervetuloa Hyvän mielen englantia -kurssille! Kurssilla aktivoimme kielitaitoa pienryhmissä, samalla sana- ja ilmaisuvarastoa kasvattaen. Käsittelemme kevyitä, jokapäiväisiä aiheita. Osallistujien toiveet kurssin sisällöstä otetaan huomioon. Edellytyksenä englannin kielen perustaidot (taitotaso A2) ja halu oppia uutta. Kurssi on jatkoa kevätkaudella alkaneelle ryhmälle, mutta A2-taitotason omaavat uudet osallistujat ovat erittäin tervetulleita!

030199 AURINKOISET ALKEET ESPANJAAN
2.9.-2.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston kieliluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 11-15.30
FM Päivi Leikkonen
Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmista kielistä ja sen osaamisesta on iloa ja hyötyä niin matkailussa kuin työelämässä. Tällä leppoisalla alkeiskurssilla pääset hyvin opiskelun alkuun, varsinkin jos sinulla on jo hieman kokemusta kielten opiskelusta yleensä. Kurssin aikana opitaan käytännönläheistä, matkailutilanteissa tarvittavaa kieltä ja tutustutaan espanjankielisten maiden elämään ja kulttuuriin. Oppikirjan saat kurssin alussa ja sen lisäksi opettajan jakamaa oheismateriaalia pitkin matkaa.

031399 VIRON KIELEN ALKEET Salo
3.9.-3.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston yleisluokka 6 (1. krs), Ylhäistentie 2
ti 11.30-15.45
FM Karmen Tomson
TAITOTASO A. Kurssilla viron kielen opiskelu aloitetaan aivan alusta. Opitaan perussanastoa, muun muassa ajan-, paikan- ja kohteliaisuusilmauksia sekä lukusanoja. Aihepiireinä ovat esimerkiksi perhe, matkustaminen ja työelämä. Opitaan perusrakenteita ja verrataan näitä suomen kielen rakenteisiin. Kielen oppimisen ohella kurssilla tutustutaan virolaiseen kulttuuriin ja elämään. Tervetuloa opiskelemaan sukukieltä rennossa ilmapiirissä virolaisen opettajan kanssa!KUVATAIDE

050801 MAALAUS JA KERAMIIKKA, Salo
4.9.-4.12., 69,29 oppituntia
Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34
ke 9-13.15
Kuvataideopettaja Jaana Saario
Kurssilla tutustutaan maalauksen eri menetelmiin ja tekniikoihin sekä keramiikan mahdollisuuksiin. Opiskelija voi kokeilla lyhyesti monia tekniikoita tai keskittyä syventämään taitojaan haluamissaan menetelmissä. Lisäksi tutustutaan taiteeseen mm. Salon taidemuseo Veturitallissa. Tavoitteena on virkistyä ja löytää uusi harrastus taiteen parista. Pohjataitoja ei tarvita, vain kokeilun halua.

050802 PIIRUSTUS JA GRAFIIKKA, Salo
9.9.-9.12., 69,29 oppituntia
Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34
ma 9-13.15
Kuvataideopettaja Hanna Lamnaouer ja taidegraafikko Tea Tikka
Kurssilla tutustutaan piirustuksen eri menetelmiin ja tekniikoihin sekä grafiikan mahdollisuuksiin. Opiskelija voi kokeilla lyhyesti monia tekniikoita tai keskittyä syventämään taitojaan haluamissaan menetelmissä. Tavoitteena on virkistyä ja löytää uusi harrastus taiteen parista. Pohjataitoja ei tarvita, vain kokeilun halua.


TEATTERI

070209 ITSEILMAISUA JA IMPROVISAATIOTA
6.9.-13.12., 69,29 oppituntia
Teatteriluokka, Ylhäistentie 2
pe 10-14.15
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Pauliina Vesslin ja kuvataiteilija Tea Tikka
Itseilmaisun ja improvisaation kurssilla kehitetään omaa ilmaisuvoimaa erilaisten teatterilähtöisten, toiminnallisten harjoitusten sekä improvisaatioiden avulla. Tutkimme omaa identiteettiä, elämää ja ihmiselon ihmeellisyyksiä teatteri-ilmaisun keinoin. Luovat ja innostavat lämmittely- ja aistiharjoitukset lisäävät kehotietoisuutta. Sanalliset ja toiminnalliset improvisaatioharjoitukset kehittävät tilanteessa olemisen ja läsnäolon kykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssilla kokeillaan myös muita itseilmaisun muotoja, kuten kirjoittamista, kuvallista ilmaisua sekä varjoteatteria. Myös havainnointi, keskustelut ja pohdinnat ovat keskeinen osa työskentelyä. Tekeminen voi pohjautua ryhmän valitsemaan aiheeseen tai olla esim. omaelämäkerrallista. Aikaisempaa taide- tai teatterikokemusta ei tarvitse olla.


MUSIIKKI

040991 KOTISTUDION AAPINEN - NYT ÄÄNITETÄÄN Salo
10.9.-10.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2
ti 10-14.15
Kari Laaksonen
Kurssi on itsenäinen jatko kevään äänityskurssille. Keväällä mukana olleiden lisäksi myös uudet kurssilaiset ovat tervetulleita! Nyt tutustutaan äänittämisen maailmaan aivan ruohonjuuritasolta lähtien. Kurssi sopii siis aloittelijoille, laitteistohankintoja miettiville, musiikin harrastajille tai kokeneemmallekin tekijälle. Keväällä mukana olleiden lisäksi myös uudet kurssilaiset ovat tervetulleita! Kurssilla selviää, mitä valmiuksia ja laitteistoja äänittämisessä tarvitaan sekä kuinka varsinainen äänitystilanne saadaan mallikkaasti toteutettua. Samalla selviää kuinka saat oman tietokoneesi valjastettua äänityskelpoiseksi laitteeksi. Syksyn kurssissa keskitytään erityisesti eri instrumenttien äänitykseen, editointiin ja mikrofonitekniikoihin. Tutustumme ja käytämme Reaper-ohjelman äänitys-, editointi- ja miksausominaisuuksiin. Käytämme apuna kurssilla äänitettyjä materiaaleja. Kurssi sopii siis vasta-alkajille tai pidemälle oppineille. Ohjaavan musiikkiteknologin kanssa voi keskustella aihealueen kaikista mieltä askarruttavista asioista. Minkäänlaista aiempaa äänitysalan kokemusta ei tarvita. Osa kurssitapaamisista pidetään äänitysstudiolla, osa kansalaisopiston ATK-luokassa. Rohkeasti mukaan!


KÄDENTAIDOT

090901 TEKSTIILIKÄSITYÖT
6.9.-13.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 10.30-14.45
TaM Liisi Huotari ja tekstiilialan ammattiop. Merja-Liisa Bredenberg
Opiskelijoiden toiveiden mukaan erilaisia käsitöitä tekstiilitöihin painottuen, esimerkiksi vaatteiden tai sisustustekstiilien ompelua, neuleita, virkkausta, makrameta, kirjansidontaa, huovutusta, helmikoruja, värjäystä, kirjontaa, kudontaa, korjausompelua, tuunausta tai tilkkutöitä.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

110904 ILMAISOHJELMIEN JA PILVIPALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN TIETOKONEELLA JA ÄLYPUHELIMELLA
10.9.-10.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ti 09-13.15
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssilla opetellaan ilmaisten hyötyohjelmien käyttöä ja asennusta. Pilvipalvelua hyödyntäen voimme mm. käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia täysin ilmaiseksi. Harjoittelemme myös Android-puhelimen hyötykäyttöä sekä puhelimiin liitettävää pilvipalvelua. Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin ohjelmiin ja aihealuesiin:
. LibreOfficen tekstinkäsittely-, taulukko- ja esitysgrafiikkaohjelman käyttö.
. Esimerkiksi kännykällä otettujen tai skannattujen kuvien jälkikäsittelyä Gimp-kuvankäsittelyohjelmalla.
. Tutustumme Google Drive -pilvipalveluun, joka tarjoaa mahdollisuuden tallentaa kuvia ym. tiedostoja omalle verkkoalueelle. Harjoittelemme myös näiden tiedostojen ja kuvien jakamista eteenpäin tämän pilvipalvelun avulla.
. Google Drive -pilvessä on tarjolla myös Google Docs, Sheets ja Slides, jotka mahdollistavat tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja dia-esitysten valmistamisen suoraan verkossa.
. Tutustumme myös toiseen laajaan pilvipalvelupakettiin, OneDriveen ja harjoittelemme sen sujuvaa käyttöä.
. Kurssilla varataan aikaa myös sosiaalisen median eri hittituotteiden esittelyyn. Näistä käydään tarkemmin läpi muun muassa Blogien tarjoamat julkaisumahdollisuudet sekä YouTuben hyötykäyttö.
. Tutkimme myös, mitä käteviä palveluja Internet tarjoaa käyttäjän arkeen.
. Älypuhelimen hallinta ja siihen ladattavat hyödylliset applikaatiot sekä niihin tutustuminen. Pilvipalvelun hyötykäyttöä puhelimessa ja tietojen synkronointia tietokoneen ja puhelimen välillä.
Huom! Kyseessä ei ole alkeiskurssi, kurssille osallistumisen vaatimuksena on tietokoneenkäytön perusteiden hallinta.

110905 VIDEOEDITOINTIA JA KUVANKÄSITTELYÄ ILMAISOHJEMILLA
20.9.-20.12., 63,96 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 9-13.15
Tradenomi Kai Åkerfelt
Koulutus on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia tuottamaan liikkuvan kuvan viestintää ja viemään sitä verkkoon, esim. YouTubeen. Videot/videoprojektit voivat liittyä esim. yrityksen myyntiin, markkinointiin, intraan tai someen. Opit hallitsemaan työnkulun kuvaustilanteesta lähtien aina jälkikäsittelyyn ja efekteihin saakka. Tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset videoeditoinnin maailmaan ja antaa perusvalmiudet ohjelman käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. Käytämme kurssin aikana videoeditointiin, Still-kuvien käsittelyyn ja tekstin muokkaamiseen netistä ladattavia ilmaisohjelmia. Video on yksi nopeimmin kasvavista trendeistä ja tarpeista erityisesti yritysten kotisivuilla. Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee oman videoprojektin. Kurssin aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin:
. Video- ja äänitehosteiden luominen, Slideshow-esitysten toteuttaminen, esim. videon upotus PowerPoint-tyyppiseen esitykseen.
. Videoiden editointi, leikkaaminen, värikorjailu ja trimmaaminen.
. Äänen muokkaaminen.
. Still-kuvien käsittely Gimp-ilmaisohjelmalla ja kuvien vieminen videoon.
. Videoiden julkaisu ja vieminen esimerkiksi verkkosivuille, YouTubeen ja muihin sosiaalisen median palveluihin.
Kurssilla opimme myös asentamaan tarvittavat videoeditointi- ja kuvankäsittelysovellukset. Kurssin jälkeen osallistuja hallitsee näiden sovellusten käytön ja osaa tuottaa, muokata ja julkaista omaa videomateriaalia. Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta opetettavasta aiheesta tai ohjelmasta, tietokoneen peruskäyttötaidot riittävät.

110906 IoT TUTUKSI
9.9.-9.12., 69,29 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
ma 9-13.15
Wlab-työryhmä
Englannissa kehitettiin muutama vuosi sitten pieni mutta niin monikäyttöinen Micro:bit, sulautettuun järjestelmään pohjautuva ohjelmoinnin harjoittelu ja opiskelualusta, sopii mitä parhaiten IoT-maailmaan tutustumiseen. Laitteen ohjelmointi tapahtuu selainpohjaisella ohjelmointityökalulla joka yksinkertaisuudessaan ja visuaalisuudellaan havainnollistaa ohjelmoinnin alkeet ja mahdollistaa myös vaativimpien kokonaisuuksien koodaamisen. Laitteessa on pieni LED-näyttö, muutama anturi ja pari painiketta, joiden käyttötarkoituksen voimme itse määritellä. Siitä löytyy myös USB-portti, Bluetooth-yhteys ja se jopa tunnistaa liikkeen ja kallistelun, valaistuksen, lämpötilan ja ilmansuunnat. Kurssitapaamisissa tutustutaan siis Micro:bitin tarjoamiin käyttömahdollisuuksiin. Kurssilla käytämme myös erillistä Micro:bit Inventor´s Kit -pakettia, joka pitää sisällään LED-valoja, pienen moottorin, tuulettimen ja valovastuksen. Tapaamisissa teemme Inventor´s Kitin mukana tulevan oppaan tehtäviä, joissa edellä mainittuja komponentteja käytetään Mirco:bitin kanssa. Kurssitapaamiset kansalaisopistolla ja Wlabin tiloissa IoT-parkissa.