Maksuttomia kursseja työttömille työnhakijoille

Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja myös kevätkaudella 2020.

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden tarkoituksena on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, jota edeltää aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada kulu- ja matkakorvaus. Kursseille ohjaudutaan ottamalla yhteyttä viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkamispäivää kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 044 778 3095.

Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme! Osalle kursseista on tarjolla myös jatkoa niin, että lukuvuosi pitää sisällään kahden tai kolmen yksittäisen, erisisältöisen kurssin syklin. Jokaiselle kurssille ovat tietenkin tervetulleita myös uudet osallistujat!

Huom! Tässä olevien kurssien tarkemmat kuvaukset löydät osoitteesta www.salo.fi/kansalaisopisto -> Kursseja työttömille. Ellei toisin mainita, pidetään kurssit Salon kansalaisopistolla, osoitteessa Ylhäistentie 2.

KUTY-KURSSITARJONTA KEVÄTKAUDELLA 2020

Kielet

030151 MEDIAA JA SUOMEN KIELEN OPISKELUA
Pe 9-13.15 | 31.1.-8.5.
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti mediaan ja mahdollisuuksiin opiskella suomen kieltä verkossa. Paljon keskustelutehtäviä. Kurssille voivat osallistua niin naiset kuin miehetkin, teemat sovitaan kurssille osallistuvien mielenkiinnon mukaan!

030156 ESPANJAN JATKOKURSSI
To 11.30-16 | 16.1.-16.4
Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmista kielistä ja sen osaamisesta on iloa ja hyötyä niin harrastuksena, matkaillessa kuin työelämässä. Kurssin aikana opitaan käytännönläheistä, matkailutilanteissakin tarvittavaa kieltä ja tutustutaan espanjankielisen maailman elämään ja kulttuuriin. Tämä kurssi sopii esimerkiksi kesän ja syksyn 2019 espanjan kurssien jatkoksi tai muun noin vuoden espanjan opiskelun jälkeen. TAITOTASO A2. Oppikirjan saat kurssin alussa.

030157 ESPANJAA ALUSTA
Ti 11-15.30 | 14.1.-14.4.
Espanjan kieli on yksi maailman puhutuimmista kielistä ja sen osaamisesta on iloa ja hyötyä niin harrastuksena, matkaillessa kuin työelämässä. Kurssin aikana opitaan käytännönläheistä, matkailutilanteissakin tarvittavaa kieltä ja tutustutaan espanjankielisen maailman elämään ja kulttuuriin. Alkeiskurssi aivan vasta-alkajille. TAITOTASO A. Oppikirjan saat kurssin alussa.

030158 SUOMEA, KÄSITÖITÄ JA KUVATAIDETTA
Ti 9-13.15 | 11.2.-12.5.
Piirrämme, maalaamme ja teemme käsillä! Tekemisen lomassa opiskelemme suomen kieltä ja erityisesti opimme sanastoa taiteesta ja ympäristöstä.

030159 SUOMEN KIELTÄ
To 9-13.15 | 6.2.-7.5.
Kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteita kommunikatiivisesti. Paljon keskustelutehtäviä. Suomen kieltä alkeista lähtien. Sopii kertausta tarvitseville, sopii hyvin myös luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille!

030255 ENGLANNIN KEVÄISET ALKEET
To 10-14.15 | 6.2.-7.5.
Tervetuloa viettämään kevättä englannin alkeiden parissa! Kurssi sopii vasta-alkajille sekä sellaisille, joiden opinnoista on jo aikaa ja jotka haluavat kerrata aivan perusasioita. Tunneilla opit paljon uusia sanoja ja ilmaisuja, harjoittelet puhumista ja kuullunymmärtämistä sekä tutustut englanninkielisten maiden kulttuuriin - rennosti ja mukavasti, totta kai! Osallistujien toiveet kurssin sisällöstä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

030256 HYVÄN MIELEN ENGLANTIA
Pe 10-14.15 | 7.2.-8.5.
Taitotaso A2-B1. Haluatko kerrata ja vahvistaa englannin kielen taitojasi rennossa ilmapiirissä? Kurssilla aktivoimme kielitaitoa jokapäiväisten aiheiden avulla pienryhmissä, kasvatamme sana-ja ilmaisuvarastoa sekä tutustumme englanninkielisten maiden kulttuuriin. Osallistujien toiveet kurssin sisällöstä otetaan huomioon. Edellytyksenä englannin kielen perustaidot (A2) ja halu oppia uutta.

031359 VIRON KIELEN ALKEET
Ti 12-16.15 | 4.2.-5.5.
TAITOTASO A. Kurssilla viron kielen opiskelu aloitetaan aivan alusta. Opitaan perussanastoa, muun muassa ajan-, paikan- ja kohteliaisuusilmauksia sekä lukusanoja. Aihepiireinä ovat esimerkiksi perhe, matkustaminen ja työelämä. Opitaan perusrakenteita ja verrataan näitä suomen kielen rakenteisiin. Kielen oppimisen ohella kurssilla tutustutaan virolaiseen kulttuuriin ja elämään. Tervetuloa opiskelemaan sukukieltä rennossa ilmapiirissä virolaisen opettajan kanssa!

Musiikki

040955 KOTISTUDION AAPINEN - NYT ÄÄNITETÄÄN
Ti 10-14.15 | 4.2.-5.5. | Raja-Audio, Joensuunkatu 12 ja Kansalaisopiston ATK-luokka 2, Ylhäistentie 2
Kurssi on itsenäinen jatko viime vuonna olleille kahdelle äänityskurssille. Aiemmin mukana olleiden lisäksi myös uudet kurssilaiset ovat tervetulleita! Nyt tutustutaan äänittämisen maailmaan aivan ruohonjuuritasolta lähtien. Kurssi sopii siis aloittelijoille, laitteistohankintoja miettiville, musiikin har-rastajille tai kokeneemmallekin tekijälle. Kurssilla selviää, mitä valmiuksia ja laitteistoja äänittämi-sessä tarvitaan sekä kuinka varsinainen äänitystilanne saadaan mallikkaasti toteutettua. Samalla selviää, kuinka saat oman tietokoneesi valjastettua äänityskelpoiseksi laitteeksi. Tässä kurssissa tu-tustumme Raja-Audion studiolla äänitystekniikkaan ja sovimme jonkin kappaleen minkä äänitämme yhdessä. Tutustumme laitteistoon ja siihen, mitä kappaleen äänittäminen oikeastaan vaatii. Muu-taman tapaamiskerran jälkeen alammekin jo äänittää kappaletta. Lopuksi oppilaat saavat miksata äänittämänsä biisin aivan oman maun mukaan. Soittotaito lasketaan eduksi kurssilla, mutta se taito ei kuitenkaan kurs-silla ole pakollinen. Kurssi sopii siis vasta-alkajille tai pidemmälle oppineille. Ohjaavan musiikkitekno-login kanssa voi keskustella aihealueen kaikista mieltä askarruttavista asioista. Minkäänlaista aiem-paa äänitysalan kokemusta ei tarvita. Osa kurssitapaamisista pidetään äänitysstudiolla, osa kansa-laisopiston ATK-luokassa. Rohkeasti mukaan!

Kuvataide

050850 TUTUSTU KUVATAITEESEEN
Ti 12-16.15 | 28.1.-28.4.| Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34
Kurssilla tutustutaan piirustukseen ja maalaukseen sekä keramiikkaan ja grafiikkaan. Alan ammattilaiset ohjaavat taideharrastuksen pariin ja opastavat erilaisten menetelmien käytössä. Kurssin aikana vieraillaan Salon taidemuseo Veturitallin näyttelyssä. Tavoitteena on virkistyä ja löytää uusi harrastus kuvataiteesta. Pohjataitoja ei tarvita, vain kokeilun halua.

050851 SYVENNY KUVATAITEESEEN
Ma 9-13.15, Ke 9-13.15 | 26.2.-28.5. | Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34
Kurssilla syvennetään taiteen tekniikoita ja menetelmiä, tutustutaan joihinkin erikoismenetelmiin, ja perehdytään soveltaviin tekniikoihin. Taiteen ammattilaiset ohjaavat piirustuksen ja maalauksen, keramiikan ja grafiikan menetelmissä rennolla otteella. Kurssin aikana vieraillaan Salon taidemuseo Veturitallin näyttelyssä. Tavoitteena on virkistyä ja ruokkia jo alkanutta taidekipinää. Pohjataidoksi riittää yksi vastaava kurssi tai aikaisempi harrastus.

Sirkus

070259 SOSIAALINEN SIRKUS MIEHILLE
Ti 10-14.15 | 3.3.-3.6.
Sosiaalisen sirkuksen kurssilla harjoitellaan eri sirkuslajeja tavoitteellisesti, mutta rennolla meiningillä. Sirkustekniikoiden harjoitteleminen kehittää fyysistä kuntoa, koordinaatiota ja luovuutta. Tutustumme muun muassa jongleerauksen ja akrobatian saloihin sekä käymme läpi työ-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia esittävien taiteiden alalla. Miehille suunnatun kurssin tavoitteena on tukea osallisuutta ja kehittää osallistujien vuorovaikutustaitoja. Se tarjoaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja vaikkapa uuden harrastuksen löytämiseen. Osallistujien toimintakyky, valmiudet ja kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon joustavasti. Aiempaa kokemusta sirkuksesta ei vaadita.

Tekstiilityöt

090951 TEKSTIILIKÄSITYÖT KEVÄT
Pe 10.30-14.45 | 7.2.-15.5.
Opiskelijoiden toiveiden mukaan erilaisia käsitöitä tekstiilitöihin painottuen, esimerkiksi vaatteiden tai sisustustekstiilien ompelua, neuleita, virkkausta, makrameta, kirjansidontaa, huovutusta, helmikoruja, värjäystä, kirjontaa, kudontaa, korjausompelua, tuunausta tai tilkkutöitä.

Tekninen työ

100454 NIKKAROINTI- JA ROPAUSKURSSI
Pe 11.45-16 | 28.2.-29.5.| Hermanni, TN-rakennus, Torikatu 5-7
Kurssilla tutustutaan peruskoulun teknisen työn luokkaan, välineistöön ja erilaisiin työtapoihin erilaisten teemakertojen avulla. Tällaisia teemakertoja ovat esimerkiksi hitsaus, linnunpöntön teko, polkupyörähuolto, auton perushuolto, teroitus ja kierrätysmateriaalit. Kurssin lopussa on osallistujalla mahdollisuus toteuttaa jokin "oma projekti". Tämän projektin suunnittelusta ja toteutuksesta sovitaan kurssilla kurssin opettajan kanssa.

Tietotekniikka

110951 TIETOKONEEN PERUSKÄYTTÖTAIDOT HALTUUN!
Ti 9-13.15 | 4.2.-5.5.
Haluatko opetella tietokoneen käytön perustaidot tai oletko unohtanut ne? Tällä rennolla ja rauhallisesti etenevällä kurssilla käymme läpi tietokonetaitojen alkeet ja tekstinkäsittelyn sekä Internetin käytön perusniksit. Tekstinkäsittelyssä keskitymme kirjoittamiseen ja yleisimpiin muokkaustyökaluihin sekä tallentamiseen. Tutustumme myös kansioiden käyttöön. Teemme jokaiselle sähköpostilaatikon ja tutustumme keskeisiin Internetin tarjoamiin palveluihin, muun muassa TE-palveluiden ja Kelan nettisivuihin. Aikaa riittää myös sosiaalisen median, YouTuben ja muiden netistä löytyvien iloisten asioiden tutustumiselle! Minkäänlaisia tietokoneen käytön taitoja sinulla ei tarvitse olla osallistuaksesi kurssille.

110952 SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PILVIPALVELUT TIETOKONEELLA JA ÄLYPUHELIMELLA
Pe 9-13.15 | 7.2.-8.5.
Kurssilla on tarkoitus opetella ilmaisten hyödyllisten ohjelmien käyttöä ja asennusta. Pilvipalvelua hyödyntäen voimme mm. käyttää tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitys-ohjelmia täysin ilmaiseksi. Harjoittelemme myös Android puhelimen hyötykäyttöä ja puhelimiin liitettävää pilvipalvelua. Sähköisten asiointipalveluiden tarjonta netissä lisääntyy huimaa vauhtia. Tarvitsetko lisää rohkeutta asioida netissä? Asiointi pankkien, vakuutusyhtiöiden, kelan ja verottajan kanssa hoituu kätevästi netin välityksellä. Ajanvaraukset lääkäriin, laboratorioon ja monet muut internetistä löytyvät palvelut ovat jo nyt jokaisen tietokoneen käyttäjän ulottuvissa. Voit tarkistaa omat potilastietosi ja reseptit Kanta-palvelusta. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan, sillä näitä taitoja tarvitset tulevaisuudessa! Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin aihe alueisiin: . LibreOffice, tekstinkäsittely, taulukko- ja esitysgrafiikka ohjelman käytön harjoittelua. Kuvankäsittelyohjelmalla käsittelemme kameralla tai kännykällä otettuja kuvia. . Tutkimme näiden lisäksi myös mitä käteviä palveluja Internet tarjoaa käyttäjän arkeen. Internetistä löytyviin palveluihin tunnistaudutaan yleensä omilla pankkitunnuksilla. . Googlen -pilvipalvelu tarjoaa mahdollisuuden tallentaa runsaasti kuva- ym. tiedostoja omalle verkkoalueelle. Näitä kuvia ja muita tiedostoja voi kätevästi jakaa eteenpäin pilvipalvelulla. Pilvipalvelussa voimme kirjoittaa asiakirjoja, tehdä taulukoita tai esityksiä. . Kurssilla varataan aikaa myös sosiaalisen median eri hittituotteiden esittelyyn. . Älypuhelimen hallinta ja hyödyllisten applikaatioiden eli ohjelmien asentelua puhelimeen. Erilaisten applikaatioiden esittelyä. Pilvipalvelun hyötykäyttöä puhelimessa ja tietojen synkronointia tietokoneen ja puhelimen välillä. Kurssille osallistumisen vaatimuksena on tietokoneenkäytön perusteiden hallinta. Voit ottaa oman kannettavan mukaan tai käyttää opistomme tietokoneita.

Liikunta ja terveys

120199 MIELEN JA KEHON HUOLTOKURSSI NAISILLE
To 9-13.15 | 23.1.-23.4.
Oletko kiinnostunut etsimään itsesi näköistä keveämpää arkea? Haluatko kokea aitoa onnellisuutta pienistä asioista? Koetko olevasi näkymätön puurtaja liian suurten haasteiden äärellä? Puuttuuko arjestasi nauru ja huumori? Oletko kadottanut elämän ilon? Haluatko oppia Shindon venyttely ja itsehoito menetelmää?
Jos kysymykset ovat sinulle tuttuja niin tule tutustumaan itseesi yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmä antaa mahdollisuuden rakentavaan yhteisöllisyyteen ei pakolla vaan ilolla. Ihminen on kokonaisuus, jota isot ja pienet asiat ympäröivät. Ihminen on myös laumaeläin joten ryhmässä saat kokemuksen yhteisöön kuulumisesta, joka on aina merkittävää.
Shindo venyttelyt ohjaavat sinut kevyesti pois suorittamisen pakosta. Päivitetään oman kehon asetuksia, harjoitellaan pois pääsemistä suorittamisen pakosta psyko- ja sosiodraamamenetelmillä, keskustellen ryhmän luomalla luottamuksella ja vapaaehtoisuudella - ei pakolla vaan ilolla !

Luonto ja ympäristö

130959 LUONNONMUKAINEN KOTITARVEVILJELY Kevätkausi
Ke 10-14.15 | 11.3.-10.6.
Kurssin tarkoituksena on antaa sekä teoreettiset että käytännölliset valmiudet viljellä luonnonmukaisesti omaa ruokaa omassa puutarhassa, puutarhapalstalla, kaupunkiviljelynä, parvekkeella tai laatikossa ja ymmärtää se osana ekologista elämäntapaa. Opiskelu on mahdollisimman käytännönläheistä. Kevään osuudessa tarjolla muun muassa seuraavaa: . puutarha osana ekologista kokonaisuutta, kurssilaisten toiveiden kartoittamista ja kurssin sisällön yhteistä suunnittelua . puutarhurin talvea: puutarhaunelmia, kirjallisuutta . ensimmäiset kylvöt; mm. tomaatti ja purjo . kompostit ja maanparannus, kurssin oman Ylhäistentien kasvimaan viljelysuunnitelman tekoa ja laajennusta . seuraavat kylvöt; mm. yrtit ja kurpitsat . ri kasviryhmien viljely kylvöstä korjuuseen ja resepteihin saakka . taimien hoitoa; kastelu ja kouliminen teoriaa ja käytäntöä . vierailu palstaviljelmille . kasvihuoneista, kasvitunnelit, harsot, tuholaiset ja rikkaruohot . vierailu ja talkoot kurssilaisgten puutarhoissa . kylvöt ja istutukset kurssilaisten omalla Ylhäistentien "Aarin Plantaasi"-viljelmällä . kaikenlaiset eläimet puutarhurin ystävinä; mm. hyönteishotellin rakennusta . Villiyrtit; opiskelua, poimimista, reseptejä Kurssille ovat tervetulleita niin uudet kuin syksyn kurssillakin mukana olleet. Kurssin sisältö elää kurssilaisten toiveiden mukaan.