Kädentaidot

Kansalaisopiston kädentaitojen kurssien suunnittelusta ja organisoinnista vastaa

Käsityön opettaja Liisi Huotari
Puhelin: 044-778 4567
Sähköposti: liisi.huotari@salo.fi

Klikkaa aineotsikoita nähdäksesi niiden sisältämät kurssitarjonnat! Tähän oppiaineeseen kuuluu seuraavat aineotsikot: