Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

OPI SUOMEA SALON KANSALAISOPISTOSSA


Kansalaisopistossa voi opiskella suomea monipuolisesti sekä päivä- että iltakursseilla. Päiväkursseilla voi opiskella suomea neljällä eri taitotasolla:
. luku- ja kirjoitustaidottomien kurssi
. suomen alkeiskurssi
(lähtien taitotasosta A0)
. suomen jatkokurssi
(lähtien taitotasosta A1.3)
. suomen jatkokurssi edistyneille
(lähtien taitotasosta A2)

Päiväkursseina suomea voi opiskella toiminnallisesti teatteri-ilmaisun, kuvataiteen ja käsityön kurssilla sekä tutustuen Salon palveluihin ja vapaa-ajantarjontaan.

Luku- ja kirjoitustaidon kurssi on maksuton. Myös muut päiväkurssit ovat kotoutumisajalla oleville maksuttomia. Kotoutumisajan ylittäneet maahanmuuttajat voivat osallistua myös kielikursseille ja toiminnallisille tunneille. Tällöin he maksavat kurssimaksun.

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHEEN OPETUS


Jos opiskelija ei ole käynyt koulua kotimaassaan, voi hän ilmoittautua maksuttomaan aikuisten perusopetukseen, jossa hän osallistuu kielitaitotasonsa mukaiselle kielikurssille sekä lisäksi saa matematiikan, ympäristöopin, yhteiskuntatiedon ja terveystiedon opetusta. Opiskelija voi osallistua aikuisten perusopetukseen myös suomen kielen aineopiskelijana, jolloin kielikurssi on maksullinen.


Kurssi-info suomen kursseista ja ilmoittautumistilaisuus maahanmuuttajille tiistaina 7.1. klo 10-12 kansalaisopistolla, osoitteessa Ylhäistentie 2.

Tämän jälkeen ilmoittautumiset koulutussuunnittelija Hannele Mäkiselle, 044 778 4686, hannele.?makinen?@?salo.?fi?
tai suomen kielen suunnittelijaopettaja Johanna Vairinen-Salmelalle . 044 778 4685, johanna.?vairinen-salmela?@?salo.?fi?
Kursseille voi myös ilmoittautua internetissä tiistaina 7.1. klo 12 alkaen tai paikan päällä ensimmäisellä kurssikerralla. Suomen kielen intensiivikurssit ja toiminnalliset kurssit ovat non-stop -kursseja, joille voi ilmoittautua kesken lukukaudenkin, jos kurssilla on tilaa. Siksi niissä ei ole ilmoitettu kurssipaikan perumispäivää.

KANSALAISOPISTON KIELTEN KURSSISUUNNITTELUSTA JA ORGANISOINNISTA VASTAAVAT


Suomen kielen suunnittelijaopettaja
Johanna Vairinen-Salmela
Puhelin: 044-778 4685
Sähköposti: johanna.?vairinen-salmela?@?salo.?fi?
Kurssitarjonnan vastuualueena suomen kielen koulutus (suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä)

Kieltenopettaja Leena Karimäki-Niemi
Puhelin: 044-778 4563
Sähköposti: leena.karimaki-niemi@salo.fi
Kurssitarjonnan vastuualueena kielet: suomi, arabia, englanti, japani, ruotsi, viro

Kieltenopettaja Anne Pajunen
Puhelin: 044-778 4565
Sähköposti: anne.pajunen@salo.fi
Kurssitarjonnan vastuualueena kielet: espanja, italia, saksa, ranska, venäjä, tukiviittomat

Koulutussuunnittelija Hannele Mäkinen
Puhelin: 044-778 4686
Kurssitarjonnan vastuualueena maahanmuuttajakoulutuksen suunnittelu ja organisointi

Suomen kurssit


Muutos kurssitietoon: 030127 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 1 Salo Kurssimaksu 63,10 e (Huom! Oppaassa oli virheellinen kurssimaksutieto)030121 SUOMEN MESTARI 1 / BEGINNERS COURSE IN FINNISH Salo
27.1.-27.4.
Kansalaisopiston yleisluokka 1 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ma 15.15-16.45, Ke 15.15-16.45,
oppitunteja 48, Maarit Kajaala
51,20 e
Any cancellation of registration must be made latest by 12 p.m. on Tue 28 Jan
Peruminen viimeistään ti 28.1. klo 12
COURSE LEVEL / TAITOTASO A1. A continuation course for autumn term 2019 Suomen mestari 1 course. New students welcome! A course in elementary Finnish. We will study everyday words and expressions & basic grammar. Topics include studying, working life, time, home and free time. Grammar: verb types and local cases. Students are expected to buy the study book before the course start. Jatkoa syksyn 2019 Suomen mestari 1 -kurssille. Kurssi alkaa A1-tasosta. Kurssilla opiskellaan arkipäivän sanoja ja kielioppia. Kurssin aiheina ovat opiskelu, työ, kellonajat, koti sekä vapaa-aika ja kielioppina ovat verbityypit ja paikallissijat. Opiskelija ostaa kirjan Suomen mestari 1 ennen kurssin alkua. Course book/Oppikirja: SUOMEN MESTARI 1, starting from Unit 6/alkaen kappale 6 + teacher`s material/opettajan materiaali. Registration on the internet or at the school when the course starts. Ilmoittautuminen internetissä tai paikan päällä ensimmäisellä kurssikerralla.
Ilmoittaudu kurssille!


030122 SUOMEN MESTARI 2 Salo
27.1.-27.4.
Kansalaisopiston yleisluokka 6 (1. krs),
Ylhäistentie 2
. Ma 17-18.30, Ke 17-18.30,
oppitunteja 48, Maarit Kajaala
51,20 e
Peruminen viimeistään ti 28.1. klo 12
Taitotaso A2. Kirjan aiheena ovat esim. matkustus, sairaus ja asiointi virastossa. Kieliopissa käsitellään mm. imperfekti. Kurssilla opetellaan myös puhekieltä ja arkipäivän tilanteita. Opiskelija ostaa itse kirjan SUOMEN MESTARI 2 ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen internetissä tai paikan päällä ensimmäisellä kurssikerralla.
Ilmoittaudu kurssille!


030123 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 4 Salo
14.1.-28.5.
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ti 13.15-14.45, To 13.15-14.45,
oppitunteja 74
FM Johanna Vairinen-Salmela
78,10 e, kurssimaksu sisältää 10 e materiaalimaksun
TAITOTASO B1.Suomen kielen jatkokurssi kahtena päivänä viikossa. Opettaja jakaa kurssimateriaalin. Opiskellaan muun muassa passiivi, konditionaali, partisiipit ja lauseenvastikkeet. Kurssilla keskustellaan paljon, harjoitellaan suomen puhekieltä ja tehdään pariharjoituksia. Aiheina ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, työn hakeminen ja kirjallisuus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Ilmoittautuminen internetissä tai paikan päällä ensimmäisellä kurssikerralla. Lisätietoja: koulutussuunnittelija 044 778 4686, tai johanna.vairinen-salmela@salo.fi, puh. 044 778 4685.´
Ilmoittaudu kurssille!

SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSIT JA TOIMINNALLISET KURSSITSeuraaville kursseille ilmoittautuminen:
. internetissä tiistaina 7.1. klo 12 lähtien (jatkokursseille myös 7.1. lähtien)
. Ilmoittautuminen myös kansalaisopistolla, osoitteessa Ylhäistentie 2
. myöhemmin puhelimitse koulutussuunnittelijalle p. 044 778 4686, hannele.?makinen?@?salo.?fi? tai suomen kielen suunnittelijaopettajalle p. 044 778 4685, johanna.?vairinen-salmela?@?salo.?fi?Kurssit ovat non-stop kursseja, johon voi ilmoittautua kesken lukukaudenkin, jos ryhmään mahtuu. Kurssit ovat osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta tai luku- ja kirjoitustaidon kotoutumiskoulutus UMAKOa, mutta niille voi osallistua myös suomen kielen aineopiskelijana.
Kurssit ovat maksuttomia kotoutumisajalla oleville. Luku- ja kirjoitustaidon kurssi on maksuton ja tarkoitettu niille, joille latinalaisten aakkosten lukeminen on vielä vaikeaa. Aikuisten perusopetuksen tutkinto-opiskelijoille kurssit ovat maksuttomia.

030124 SUOMEA LUKU- JA KIRJOITUSTAIDOTTOMILLE Salo
14.1.-28.5.
Kansalaisopiston yleisluokka 2 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ti 9-12.45, Ke 9-12.45, To 9-12.45,
oppitunteja 224
FM Johanna Vairinen-Salmela
Ei kurssimaksua
Ryhmä on tarkoitettu alkavan lukutaidon ja kehittyvän lukutaidon vaiheessa oleville opiskelijoille, jotka kaipaavat vielä tukea ja apua latinalaisten aakkosten kanssa. Ryhmässä harjoitellaan länsimaiset kirjaimet ja numerot sekä suomen kielen äännevastaavuudet. Kurssilla siirrytään nopeasti sanastoon kuten värit, perhe, kellonajat, ruoka, koti, vaatteet sekä harrastukset. Lisäksi opiskelija oppii lukemaan ja ymmärtämään esimerkiksi mainoksia, ilmoituksia, hinnastoja ja sääntöjä. Kurssilla tehdään myös paljon kuuntelu-, sanelu- ja tietokonetehtäviä.
Ilmoittaudu kurssille!


030125 SUOMEN ALKEET 1 Salo
14.1.-19.3.
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ti 9-12.45, Ke 9-12.45, To 9-12.45,
oppitunteja 108
Suomen opettaja FM Maijastiina Heikkilä
63,10 e
TAITOTASO A. Suomen kielen kurssi todellisille vasta-alkajille. Oppikirja No niin! 1, kappaleet 1-4. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton. COURSE LEVEL A. Beginners´ course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: No niin! 1, units 1 - 4. Registration on the internet or on the spot (Ylhäistentie 2) 7.8. 10am - 12pm. Further information: hannele.?makinen?@?salo.?fi?, tel. +358 44 778 4686 or johanna.?vairinen-salmela?@?salo.?fi?, tel. +358 44 778 4685
Ilmoittaudu kurssille!

030126 SUOMEN ALKEET 2 Salo
24.3.-29.5.
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
. Ti 9-12.45, Ke 9-12.45, To 9-12.45, oppitunteja 116
Suomen opettaja FM Maijastiina Heikkilä
66,80 e
TAITOTASO A. Suomen kielen alkeiden jatkokurssi. Oppikirja No niin!1, kappaleet 5-7. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton. COURSE LEVEL A1. Beginners´ continuation course at a moderate pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: No niin! 1, units 5-7. Registration on the internet or on the spot (Ylhäistentie 2) 7.1. 10am - 12pm. Further information, hannele.?makinen?@?salo.?fi?, tel. +358 44 778 4686, or johanna.vairinen-salmela@salo.fi, tel. +358 44 778 4685.
Ilmoittaudu kurssille!


030127 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 1 Salo
14.1.-19.3.
Kansalaisopiston yleisluokka 1 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ti 9-12.45, Ke 9-12.45, To 9-12.45,
90,20 e (Huom! Oppaassa oli virheellinen kurssimaksutieto)
TAITOTASO A2. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 1-4. Opiskellaan kieliopissa mm. imperfektiä. Sanastoteemoina esimerkiksi sairaus ja terveys sekä matkustus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.
Ilmoittaudu kurssille!


030128 SUOMEN KIELEN JATKOKURSSI 2 Salo
24.3.-28.5.
Kansalaisopiston yleisluokka 1 (2. krs),
Ylhäistentie 2
. Ti 9-12.45, Ke 9-12.45, To 9-12.45,
oppitunteja 116
Maarit Kajaala
95,40 e
TAITOTASO A2.1. Suomen kielen jatkokurssi kolmena päivänä viikossa. Oppikirja Suomen mestari 2, kappaleet 5-8. Opiskellaan kieliopissa mm. monikkoa ja verbien aikamuotoja. Sanastoteemoina esimerkiksi juhlat ja koulutus. Kurssi on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kurssille voi ilmoittautua myös suomen kielen aineopiskelijana. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.
Ilmoittaudu kurssille!


030129 ENGLANNIN ALKEET 1 Salo
15.1.-27.5.
Kansalaisopiston kieliluokka 1 (2. krs), , Ylhäistentie 2
. Ke 13-14.30, oppitunteja 38
Suomen opettaja FM Maijastiina Heikkilä
Ei kurssimaksua
TAITOTASO A. Englannin kielen kurssi todellisille vasta-alkajille. Opettajan oma materiaali. Opetus on osa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusohjelmaa. Kaupungin sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikön ja paikallisen TE-toimiston kautta tulevat, kotoutumisajalla olevat opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla. Heille kurssi on maksuton.
Ilmoittaudu kurssille!


140109 KUVATAIDE JA KÄSITYÖ
14.1.-26.5.
Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2
. Ti 13.15-14.45, oppitunteja 38
TaM Liisi Huotari
44,70 e
Ei kurssimaksualennusta. Kotoutujille kurssi on maksuton. Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti kuvataiteen ja käden taitojen kautta. Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti.
Ilmoittaudu kurssille!

140110 TOIMINNALLISTA SUOMEA
16.1.-28.5.
Teatterisali, (1.krs), Ylhäistentie 2
To 13-14.30, oppitunteja 36
Valokuvaaja Andrea Vannucchi
43,40 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään 22.1. klo 15
Kotoutujille kurssi on maksuton. Suomen kielen opiskelua toiminnallisesti ilmaisuharjoitusten ja kuvataiteen kautta. Sopiii kaikille, jotka haluavat harjoitella suomen kielen taitoa käytännössä. Kurssi on osa kansalaisopiston UMAKO-lukutaitokoulutusta kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille, mutta kurssi sopii myös muille, pidempään Suomessa asuneille maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia toiminnallisesti.
Ilmoittaudu kurssille!