Luonto ja ympäristö

Kansalaisopiston luonto- ja ympäristökurssien suunnittelusta ja organisoinnista vastaa väliaikaisesti

Apulaisrehtori Kari Koivunen
Puhelin: 044-778 4572
Sähköposti:

Klikkaa aineotsikoita nähdäksesi niiden sisältämät kurssitarjonnat! Tähän oppiaineeseen kuuluvat seuraavat aineotsikot: