TPO Kuvataide

Salon kansalaisopiston kuvataidekoululle on luotu uusi yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, joka tuli käyttöön kaikissa ryhmissä syyskuun alussa. Kuvataidekoulun opinnot on tarkoitettu 7-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista (1-6) teemaopintoihin. Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen.

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Teemaopinnoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa välineenä. Opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Teemaopintoja valitsemalla oppilas pystyy suuntautumaan häntä kiinnostaviin asioihin ja soveltamaan itselleen kiinnostavia aihealueita ja teemoja mielekkäästi.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, kiertävien työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa. Kiertävät kuvataidekoulut toimivat Salon keskusta-alueiden ulkopuolella, ja tukevat maaseudun lasten harrastusmahdollisuutta. Ne toimivat aina kaksi peräkkäistä lukuvuotta samalla kylällä siirtyen sitten seuraaviin kyliin.

Opintoja voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Käsityökoulun ja Teatterikoulun ryhmien kanssa. Kuvataidekoulun opintoihin voidaan laskea mukaan myös opinnot Käsityökoulun opintokokonaisuuksissa. Ryhmäkoko on 10-14 oppilasta. Kurssimaksu kattaa materiaalikustannukset. Teemaopintojen kurssimaksut veloitetaan erikseen syksyn ja kevään opinnoista. Jos jompikumpi alaikäisen vanhemmista on työtön, eläkeläinen tai maahanmuuttaja hän saa kurssimaksusta 35 % alennuksen. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE

Uuden opetussuunnitelman myötä Salon kansalaisopisto aloittaa taiteen perusopetuksen myös aikuisille. Kuvataiteen perusopetus aikuisille toteutetaan Salossa neljän vuoden opintokokonaisuutena, jonka päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista, 300 t ja kaksi jälkimmäistä vuotta valinnaisista teemaopinnoista, 200 t.

Ks. Kurssit 050310 KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE, Yhteiset opinnot 1, Salo ja 050311 KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE, Portfolio, Salo.

KUVATAIDEKOULUN ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:

  • Vanhat oppilaat jatkavat syksyllä sovitussa ryhmässä. Epäselvässä tapauksessa voit tiedustella: ma 7.1. klo 14.30-15 puh. 044-778 4693 / Jaana Saario.
  • Uudet oppilaat ilmoittautuvat ma 7.1. internetissä klo 15 alkaen tai puhelimitse klo 15-15.30 numeroon 044-778 4693 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina numeroon 02-778 4561 tai 02-7784570.050109 KUVATAIDE JA VALOKUVA TPO 2A, Salo
16.1.-24.4., 40 oppituntia
Piritan teorialuokka, Hämeentie 34
ke 17.15-19.30
Kuvataiteilija, Ramo Teder
Kurssimaksu 61 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään ti 22.1. klo 12
Kuvataidekoulun kevään teemaopinnot 13-19 -vuotiaille. Kurssilla keskitytään piirustuksen, maalauksen ja valokuvan menetelmiin ja kokeillaan erilaisia tekniikoita. Työpajat 2A ja 2B ovat rinnakkaisia ja samansisältöisiä. Niiden opettajat vaihtuvat päittäin lukukauden puolivälissä.
Ilmoittaudu kurssille!


050110 KUVATAIDE JA VALOKUVA TPO 2B, Salo
16.1.-24.4., 40 oppituntia
Piritan teorialuokka, Hämeentie 34
ke 17.15-19.30
Valokuvaaja Andréa Vannucchi
Kurssimaksu 61 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään ti 22.1. klo 12
Kuvataidekoulun kevään teemaopinnot 13-19 -vuotiaille. Kurssilla keskitytään piirustuksen, maalauksen ja valokuvan menetelmiin ja kokeillaan erilaisia tekniikoita. Työpajat 2A ja 2B ovat rinnakkaisia ja samansisältöisiä. Niiden opettajat vaihtuvat päittäin lukukauden puolivälissä.
Ilmoittaudu kurssille!


050115 KUVATAIDEKOULU TPO TEEMAOPINNOT 2, Halikko
17.1.-2.5., 40 oppituntia
Halikon lukion Paletti, Kuruntie 30
to 17.45-20
Kuvataideopettaja TaM Hanna Lamnaouer
Kurssimaksu 61 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään ke 23.1. klo 12
Kuvataidekoulun kevään teemaopinnot 13-19 -vuotiaille.
Ilmoittaudu kurssille!


050222 KUVATAITEEN TPO KESÄLEIRI 1 Salo
10.6.-14.6., 25 oppituntia
Piritan grafiikan luokka, Hämeentie 34
ma-pe 10-14.15
Artesaani Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettula
Kurssimaksu 140 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään to 6.6. klo 12
Taiteen perusopetuksen kesäleiri 8-10-vuotiaille. Kurssille ovat tervetulleita piirtämisestä, maalaamisesta ja muovailemisesta kiinnostuneet lapset. Tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja taiteilemme sekä ulkona puistoalueella että sisällä luokassa. Kesäiset ja leikkisät tehtävät tekevät viikosta värikkään seikkailun. Taidemateriaalit kuuluvat kurssin hintaan. Päivittäin vietämme yhteisen evästauon Piritassa. Omat evät mukaan.
Ilmoittaudu kurssille!


050223 KUVATAITEEN TPO KESÄLEIRI 2 Salo
10.6.-14.6., 25 oppituntia
Piritan teorialuokka, Hämeentie 34
ma-pe 10-14.15
Kuvataideopettaja TaM Hanna Lamnaouer
Kurssimaksu 140 e, ei kurssimaksualennusta
Kurssipaikan peruminen viimeistään to 6.6. klo 12
Taiteen perusopetuksen kesäleiri 11-13 -vuotiaille. Kurssille ovat tervetulleita kaikki piirtämisestä, maalaamisesta ja muovailemisesta kiinnostuneet. Kurssin aikana tutustumme moniin maalauksen ja piirustuksen tekniikoihin sekä veistoksen tekemiseen. Taiteilemme sään salliessa myös ulkona. Luvassa on elämyksiä ja oivalluksia kaikille aisteille! Taidemateriaalit kuuluvat kurssin hintaan. Päivittäin vietämme yhteisen evästauon Piritassa. Omat evät mukaan.
Ilmoittaudu kurssille!


050311 KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE, Portfolio, Salo
3.5.-31.5., 30 oppituntia
Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2
pe 15-19
Animaattori, TaM Sini Tikkala
Kurssimaksu 39,50 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään ke 1.5. klo 12
Kurssilla opitaan omien teosten kuvaamista ja valmiuksia niiden digitaaliseen esittämiseen. Tehdään omien teosten esittelyportfolio, jonka lopullinen muoto voi olla pdf, power point -esitys, taiteilijasivu facebookissa tms. Lisäksi omista teoskuvista voi työstää postikortteja tai muita painotuotteita. Osa opetuksesta on verkossa tapahtuvaa yksilöohjausta. Kurssi on osa aikuisten taiteen perusopetuksen kokonaisuutta, jonka opiskelijoilla on oikeus ennakkoilmoittautumiseen kurssille.
Ilmoittaudu kurssille!