TPO Teatteri - teatterikoulu


Salon kansalaisopiston teatterikoululle on luotu uusi yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, joka otettiin käyttöön elokuussa 2018. Teatterikoulun opinnot on tarkoitettu 7-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista (A1-A6 tai B1-B3) teemaopintoihin. Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia teatterin tekemiseen ja kokemiseen.

Teatteritaiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Yhteisten opintojen tavoitteena on oppilaan ilmaisun kokonaisvaltainen kehittäminen sekä myönteisen minäkuvan ja itsetuntemuksen vahvistaminen. ? Erilaiset esitysprosessit ja esittämisen muodot ovat keskeinen osa teatterikoulun opetusta. Esityksiä tehdään monenlaisiin tiloihin ja ympäristöihin yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa, myös taiteidenvälisesti. Esitysten katsominen on keskeinen osa opintoja.

Teemaopinnoissa oppilas osallistuu kokonaisvaltaisemmin esitysprosessien tuotantoon. Hän voi laajentaa näkökulmaansa teatterikentän tehtävänkuvista toimimalla vaikkapa esityksen dramaturgina, ohjaajana, visualisoijana tai tuottajana. ?Teemaopintoja voidaan järjestää myös taiteidenvälisesti yhteistyössä Kuvataide- ja Käsityökoulun kanssa. ?
Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia. Peruskurssien lisäksi lähiopetusta voidaan antaa myös lyhytkurssien, projektien, työpajojen, leirien ja yhteisten opintovierailujen muodossa.

Ryhmäkoko on 10-14 oppilasta. Kurssimaksu kattaa materiaalikustannukset. Kurssimaksut suoritetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä, syyslukukauden aikana. Teemaopintojen kurssimaksut veloitetaan erikseen syksyn ja kevään opinnoista. Jos jompikumpi alaikäisen vanhemmista on työtön, eläkeläinen tai maahanmuuttaja hän saa kurssimaksusta 35 % alennuksen.

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja varapaikalle jääneet ovat jonossa lukuvuoden ajan.

TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE

Uuden opetussuunnitelman myötä Salon kansalaisopisto aloittaa teatteritaiteen perusopetuksen myös aikuisille. Opinnot luovat edellytyksiä elinikäiselle teatteriharrastukselle ja lisäävät valmiuksia teatterin menetelmien hyödyntämiseen esim. työelämässä.

Aikuisten teatteritaiteen opinnot toteutetaan neljän lukuvuoden opintokokonaisuutena. Suoritettuaan hyväksytysti 500 oppituntia opiskelijalla on mahdollisuus saada opinnoistaan taiteen yleisen oppimäärän mukainen päättötodistus. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista, yhteensä 300 t ja kaksi jälkimmäistä vuotta valinnaisista teemaopinnoista, 200 t. Teemaopintojen sisällöt valitaan opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan niin, että heille kertyy mahdollisimman laaja kokemus ja tietämys teatterin eri osa-alueista.

TEATTERIKOULUN ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:

  • Teatterikoulun vanhat oppilaat, jotka ovat ennakkoilmoittautuneet, jatkavat keväällä sovitussa ryhmässä. Epäselvässä tapauksessa voit tiedustella: ma 7.1. klo 15-15.30 puh. 044 778 4507 / Sarika Lipasti.
  • Teatterikoulun kursseille ilmoittaudutaan ma 7.1. internetissä klo 15 alkaen tai puhelimitse klo 15-15.30 numeroon 044 7784507 ja tämän jälkeen toimiston aukioloaikoina p. 044 778 4507 tai 02 778 4561.
  • Syksyllä alkaneissa Teatterikoulun ryhmissä on muutamia vapaita paikkoja, joita täydennetään uusilla oppilailla. Paikkoja voi tiedustella toimiston aukioloaikoina numerosta 044 7784507 tai 044 7784561.


070151 ELOKUVANÄYTTELEMINEN TPO
14.1.-6.5., 45 oppituntia
Salon kirjasto
ma 16-17.30
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 64,30 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään 18.1. klo 12
Teemaopinnot 13-19-vuotiaille. Tutustutaan elokuvakerronnan perusteisiin ja etsitään jokaiselle luontainen, rento tapa esiintyä kameran edessä. Kurssi tarjoaa valmiuksia tarinan luomiseen ja kerrontaan, elokuvan tarkasteluun eri näkökulmista sekä kollektiiviseen työskentelyyn. Kurssin aikana käsikirjoitetaan ja toteutetaan lyhytelokuvat pienryhmissä.
Ilmoittaudu kurssille!


070152 RYHMÄLÄHTÖINEN ESITYS TPO
9.1.-8.5., 45 oppituntia
Toimipaikka avoin
ke 15.30-17.45
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 64,30 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään 22.1. klo 12
Teemaopinnot 13-19-vuotiaille. Ryhmä toteuttaa esityksen, jonka aiheena on kiusaaminen. Tutustutaan lähdemateriaaliin ja dramatisoidaan materiaalin ja ohjattujen improvisaatioiden pohjalta esitys. Esitys toteutetaan yhteistyössä Salon koulukuraattoreiden sekä nuorikeskus Steissin kanssa ja se vierailee Steissillä sekä Salon yläkouluissa huhtikuussa. Kurssi tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden myös ohjaajantyön kokeilemiseen ja harjoittelemiseen. Kokoontumispaikka ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
Ilmoittaudu kurssille!


070153 ESITYSPROJEKTI TPO
9.1.-8.5., 45 oppituntia
Toimipaikka avoin
ke 17.45-20
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 64,30 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään 22.1. klo 12
Teemaopinnot 13-19-vuotiaille. Syvennetään näyttelijäntyön taitoja toteuttamalla tekstilähtöinen esitys yhteistyössä Salon musiikkiopiston kanssa. Kurssi tarjoaa kokemuksen esitysprosessista sekä toimimisesta monitaiteellisen työryhmän jäsenenä. Esityksen ensi-ilta on huhtikuussa Estradi on meidän! -festivaalilla. Kokoontumispaikka ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
Ilmoittaudu kurssille!


070252 TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE, Yhteiset opinnot 1
22.1.-28.5., 75 oppituntia
Pikkuteatteri, Helsingintie 22 (takapihan ovi, 2krs, ei hissiä)
ti 18-21
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK, teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti
Kurssimaksu 83,80 e
Kurssipaikan peruminen viimeistään 28.1. klo 12
Aikuisten teatteritaiteen opinnot toteutetaan neljän lukuvuoden opintokokonaisuutena. Opintoja voi käydä joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat yhteisistä opinnoista (300 t) ja kaksi jälkimmäistä vuotta valinnaisista teemaopinnoista (200 t). Opintojen tavoitteena on opiskelijoiden taiteellisen toiminnan ja ajattelun tukeminen. Opinnot suorittanut ymmärtää teatterityön taiteellisia prosesseja ja tuntee teatterin monimuotoisena työympäristönä. Opinnoissa tutustutaan teatterityön ja esiintymistaidon perusteisiin. Harjoitellaan näyttämöllistä läsnäoloa, vuorovaikutusta sekä esiintymistä osana ryhmäprosessia. Työskennellään erilaisten aiheiden ja teemojen parissa, jotka antavat kipinän opiskelijan omille ideoille, havainnoille ja luovuudelle. Opetuksen sisältöinä on liikeilmaisua, äänenkäyttöä, hengitys- ja puhetekniikkaa, teatteri-improvisaatioita sekä naamionäyttelemistä. Myös esitysten katsominen ja analysoiminen on keskeinen osa opintoja.
Ilmoittaudu kurssille!