Kotiväelle

Opiskelijat kuuluvat lukiossa ryhmänohjausryhmiin. Ryhmänohjaaja tapaa opiskelijat säännöllisesti ja seuraa opintojen edistymistä sekä toimii opiskelijan luottohenkilönä koulussa.Tärkein viestintäkanava kodin ja koulun välillä on Wilma, johon opiskelijan huoltaja luo tunnuksen. Wilmassa selvitetään opiskelijan poissaolot ja lähetetään viestejä ryhmänohjaajille tai opettajille. Kurssien arvosanat näkyvät Wilmassa. Tässä ohje Wilma-tunnuksen luomiseen. Jos nuori siirtyy lukioon Salon perusopetuksesta, vanha tunnus säilyy automaattisesti. Lukion opintosihteeri auttaa Wilma-asioissa lukuvuoden aikana.

Lukion kotisivujen Opiskelijalle-osa kertoo lukio-opintojen sujumisesta ja lukion toimintatavoista. Opinto-oppaaseen on koottu yksityiskohtaiset ohjeet lukio-opinnoista. Facebook-sivumme ja Instagram kertovat arjen ja juhlan hetkistä.

Lukiossa toimii opinto-ohjaajia, terveydenhoitaja ja koululääkäri, psykologi, kuraattori, ja psykiatrinen sairaanhoitaja, joiden puoleen opiskelija voi kääntyä tarvittaessa. Kotiväkikin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä heihin.

Vanhempainillat ovat tärkeitä kohtaamishetkiä lukion ja kodin välisessä yhteistyössä. Huoltajalla on mahdollisuus tulla tarvittaessa keskustelemaan ryhmäohjaajan tai muun henkilökunnan jäsenen kanssa lukiolle muulloinkin. Wilma-viestillä saa helpoiten yhteyden henkilökuntaan.

Lukio-opiskelija voi itsenäisesti valita suoritettavia kursseja. Lisäksi hänen on mahdollista valita verkkokursseja tai kursseilla voi olla etätunteja. Tarkoitus on valmentaa opiskelijaa digitaaliseen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin sekä työelämään. Lukio-opiskelija on itsenäinen ja vastaa opiskelustaan itse. Tästä huolimatta tuki ja kannustus on edelleen tärkeää. Nuoren kuulumisia on hyvä edelleen kysellä päivittäin.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohje kertoo opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa tarvittavan tietokoneen hankinnasta. Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta löytyy runsaasti muutakin hyödyllistä tietoa.

Jos nuoresi on vasta hakeutumassa lukio-opintoihin, saat lisää tietoa Tulevalle lukiolaiselle -sivulta.

Lukion esittelyilta järjestetään ke 15.1.2020 klo 18 alkaen. Lämpimästi tervetuloa!

Vanhempainillat 2019 - 2020

19-ryhmien vanhempainilta ke 23.10.2019 klo 18

18-ryhmien vanhempainilta to 23.1.2020 klo 18

17-ryhmien vanhempainilta ke 13.11.2019 klo 18

Tervetuloa osallistumaan vanhempainiltoihin ja tapaamaan koulun väkeä!

koulujakirsikat.jpg