Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden. Varhaiskasvatukseen haetaan vähintään 4 kk ennen suunnitellun varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Äkillisen työllistymisen tai opiskelun alkamisen vuoksi varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahdessa viikossa.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat neuvovat varhaiskasvatukseen hakeutumisessa, käsittelevät kaikki hakemukset ja tekevät päätökset varhaiskasvatuspaikoista kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja leikkikoulutoimintaan sekä palvelusetelipäätökset yksityisiin päiväkoteihin. Palveluohjaajilta saat lisätietoa myös muista Salon varhaiskasvatuspalveluista.

Sinulla on mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa, varhaiskasvatuspaikan vaihtamista tai yksityiseen päiväkotiin palveluseteliä. Hakemus tehdään sähköisesti. Mikäli haluat peruuttaa hakemuksen tai muuttaa sitä, ole yhteydessä palveluohjaukseen.

Voit myös kirjautua hakemukseen pankkitunnuksilla (vain jo asiakkaana oleville), jolloin saat käyttöösi esitäytetyn lomakkeen.

Ilta- tai vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa todistukset molempien vanhempien osalta ilta- tai vuorotyöstä. Todistukset toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Hoitopaikan vaihtaminen

Kun lapsella on jo paikka Salon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan, tulee lapselle tehdä hakemus hoitopaikan vaihtamisesta. Hakemus on tehtävä 1.8. alkavaan toimintakauteen maaliskuun loppuun mennessä ja muina aikoina vähintään kaksi kuukautta ennen toivottua siirron alkamisajankohtaa. Siirtohakemus on voimassa kuusi kuukautta jättöpäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan päätöksiä tehdään hoitopaikkatilanteen sen mahdollistaessa.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta

Päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elokuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo toukokuussa. Kiireelliset hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatuksessa elo-syyskuussa 2020 aloittavien lasten varhaiskasvatuspaikkapäätökset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2016 alkaen. Tietoa varhaiskasvatuslain muutoksista ja vaikutuksista varhaiskasvatuspalveluihin.


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Asiakkaana jo olevat voivat ilmoittautua pankkitunnuksilla.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä lähimpään varhaiskasvatusyksikköön.

Esiopetuskuljetuksen anominen

Esikoululaisella on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen mikäli esikoulumatkan pituus on yli 3 kilometriä. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun esiopetusyksikköön.

Esiopetuspäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Kuljetusanomus tulee tehdä 19.4.2020 mennessä.

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen varhaiskasvatuksessa, ei kuljetusta järjestetä.


Leikkikoulutoimintaan hakeminen

Asiakkaana jo olevat voivat ilmoittautua pankkitunnuksilla.