Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tutustuminen on tärkeää

Lapsesi elämässä on tapahtumassa suuri muutos hänen siirtyessä kodista uuden lapsiryhmän jäseneksi. Voit auttaa lastasi tässä muutoksessa viettämällä aikaa hänen kanssaan uudessa hoitopaikassa useampana päivänä; leikkien, ulkoillen, ruokaillen ja osallistumalla toimintaan. Oma vanhemman läsnäolo auttaa lasta turvallisin mielin tutustumaan hänelle uuteen maailmaan ja uusiin ihmisiin.

On erittäin tärkeää, että järjestät aikaa ennen varhaiskasvatuksen alkamista aikuisten kesken pidettävään palaveriin. Palaverissa sinulla on mahdollisuus kertoa lapsestasi, hänen tavoistaan ja tottumuksistaan. Me puolestamme kerromme varhaiskasvatukseen liittyviä asioita ja esittelemme toimintaamme.

Saatuasi päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, ota yhteyttä yksikköön sopiaksesi hoitopaikkaan tutustumisesta.

Yhteistyö

Tärkeimmät rakennusmateriaalit ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus sekä vuoropuhelu. Yhteistyö lasten vanhempien ja henkilökunnan välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta.

Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on pedagogiikkaan ja ryhmään liittyvä ammattitaito. Arvostamalla toinen toistensa asiantuntemusta koti ja varhaiskasvatus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Kasvatusyhteistyö on osapuolten tasavertaista yhteistyötä. Myönteinen asenne ja yhteneväiset toimintatavat tuovat turvallisuutta lapsen elämään. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, yhteisestä kasvatusvastuusta huolimatta.

Päivittäisten juttutuokioiden lisäksi teemme yhdessä lapsellesi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (lapsen vasu). Myös kotivierailuja teemme mielellämme, mikäli perhe haluaa.