Alhaisten koulu

Alhaisten_koulu4.jpg

Koulukatu 3, 24130 Salo

Alhaisten koulu kartalla

Alhaisten koulu on perusopetuksen 1.-6. vuosiluokkien koulu. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee noin 300 oppilasta. Alhaisten koulussa on 12 perusopetuksen ryhmää ja kaksi erityisopetuksen pienryhmää. Koulussamme toimii rehtorin lisäksi 12 luokanopettajaa, englannin kielen lehtori ja kolme erityisopettajaa. Koulunkäynninohjaajia koulussamme on kuusi.


Koulussamme toimii myös Anisten päiväkodin esiopetusryhmä Merileijonat klo 8-12 sekä iltapäiväkerho klo 12-16.30.

Alhaisten koulu Peda.netissa

Alhaisten koulun Facebook-ryhmä