Hakastaron koulu

Hakastaronkatu 6, 23130 Salo

Hakastaron koulu kartalla

Hakastaron koulu

Hakastaron koulu on yksi Salon kaupungin kolmesta erityiskoulusta. Hakastaron koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta erityisoppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon oppilaita. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin ja koulussamme opiskellaan ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan.

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet sekä toimiva kommunikointi. Opetus ja oppimäärä suunnitellaan oppilaan oppimisedellytyksiä vastaaviksi. Oppilas voi opiskella koulussamme yleisopetuksen oppimäärää yksilöllisin tavoittein. Opetusta annetaan myös toiminta-alueittain etenevänä TAO-opetuksena, jossa oppimisen tavoitteet määritellään eri toiminta-alueisiin jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti.

Hakastaron koulu koostuu kahdesta eri rakennuksesta. Pääkoulussa eli alarakennuksessa (aidattu piha) on rehtorin työhuone, kolme opetusluokkaa sekä koko koulun yhteinen monitoimisali. Ylärakennuksessa puolestaan on kolme opetusluokkaa sekä pienempiä yleistiloja, joissa järjestetään hoitoa aamuisin klo 6.30-9.00 sekä iltapäivisin klo 13.00-16.30 välisinä aikoina. Koulun toiminta-ajan ulkopuolella järjestetään hoitoa sitä tarvitseville oppilaille, jonka järjestämisestä vastaa Vammaispalvelut.