Hakastaron koulu

Hakastaronkatu 6, 23130 Salo

Hakastaron koulu kartalla

Hakastaron koulu

Hakastaron koulu on yksi Salon kaupungin kolmesta erityiskoulusta. Hakastaron koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon oppilaita. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin ja koulussamme opiskellaan ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan.

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet sekä toimiva kommunikointi. Opetus ja oppimäärä suunnitellaan oppilaan edellytyksiä vastaaviksi ja opetusta annetaan toiminta-alueittain, aihekokonaisuuksina tai oppiaineita painottaen.
Opetusta tapahtuu kahdessa eri rakennuksessa. Pääkoulun piha on aidattu ja sen yhteydessä on puurakennus, jossa toimii kaksi opetusryhmää ja johon on sijoitettu myös aamu- ja iltapäivähoito.

Koulussa tehdään tiivistä yhteistyötä terapeuttien kanssa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on vilkasta ja koulutyötä tukevaa. Jokaisella koulumme luokalla on myös oma yhteistyöluokka Alhaisten perusopetuksen koulun kanssa.