Opiskelu koulussa

Perusopetuksessa opiskellaan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen viikkotuntimäärät Salossa:

  • 1. luokalla 20 tuntia
  • 2. luokalla 20 tuntia
  • 3. luokalla 23 tuntia
  • 4. luokalla 24 tuntia
  • 5. luokalla 25 tuntia
  • 6. luokalla 25 tuntia
  • 7. luokalla 30 tuntia
  • 8. luokalla 30 tuntia
  • 9. luokalla 31 tuntia

Yläkouluissa otetaan käyttöön uusi tuntijako siirtymäkaudella 2017-2019.

Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat. Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppiympäristöjä. Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen.