Salo OPS 2016

Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus käynnisti valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuonna 2014. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet uudistettiin vuonna 2015. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirryttiin 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Opetushallitus on julkaissut OPS 2016 -verkkosivuillaan tukiaineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.