LUMA-luokka

Hyvä kuudesluokkalainen,

kiinnostaako sinua luonnonilmiöt, matematiikka ja tietotekniikka? Haluatko kehittää itseäsi matemaattisesti tai onko sinussa kykyä ongelmanratkaisijana?

Jos vastasit johonkin näistä kysymyksistä myöntävästi, sinun on mahdollista jatkaa peruskoulua tehokkaasti ja mielenkiintoisesti Armfeltin koulun LUMA-luokalla. Näitä LUMA-ryhmiä on koulussamme toiminut vuodesta 2002.

LUMA-luokassa tavoitteena on kehittää nuorten luonnontieteellistä ja matemaattista ajattelua, lisätä ongelman ratkaisutaitoa sekä luoda oppiva ja innostunut ympäristö tukemaan yläkoulussa opiskelua.

LUMA-luokan opetukseen sisältyy perusopetuksen lisäksi vuosittain tehtäviä retkiä ja projektitöitä. Niissä pyritään tekemään yhteistyötä paikallisten yritysten ja oppilaitosten sekä asiantuntijoiden kanssa. Halikon vesitornin päällä olevalla tähtitornilla on mahdollisuus käydä. Teknologiateollisuus ry:n kanssa tehtävä yhteistyö antaa mahdollisuuksia monien projektien ja opintokäyntien toteuttamiseen.

Luma

Valinnaisaineita LUMA-luokan oppilaat voivat valita seuraavasti:

  • 8. luokalla 6 tuntia viikossa (kuten kaikki muutkin oppilaat)
  • 9. luokalla 5 tuntia viikossa (LUMA-valinnaisaineen lisäksi)

LUMA-luokalle valituilla on voimassaolevan opetussuunnitelman mukaan yhdeksännellä luokalla erillinen LUMA-valinnaisaine (2 vuosiviikkotuntia), jonka sisällöissä on mukana eri luonnontieteiden osa-alueita. Muut valinnaisaineet ovat vapaasti valittavissa.

Armfeltin koulun LUMA-ryhmään valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella. Kokeessa mitataan matemaattista ja luonnontieteellistä osaamista. LUMA-luokan infotilaisuuden ja pääsykokeen aikataulu julkaistaan koulun Ajankohtaista-sivulla.