Opetuksen erityispiirteet Moision koulussa

Moision koulussa toimivat viestintä- ja tietotekniikkapainotteiset luokat eli Medialuokat, joilla tavoitteena on kehittää oppilaiden tietotekniikan taitoja, kuvallista ilmaisua sekä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Media-luokalla opiskellaan painotetun opetussuunnitelman mukaan. Painotusaineita ovat äidinkieli, tietotekniikka ja kuvataide.

Moisiossa voit opiskella myös musiikkiluokalla, jossa tavoitteena on, että oppilas ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin yhteismusisoinnin avulla. Musiikkiluokkaa käyneellä oppilaalla on mahdollisuus jatkaa Salon lukion musiikkilinjalla.

IMG_4000 (2+).jpg