Moision koulun Medialuokka

Moision koulussa toimivat viestintä- ja tietotekniikkapainotteiset luokat eli Medialuokat. Tavoitteena on kehittää oppilaiden tietotekniikkataitoja, kuvallista ilmaisua sekä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Luokalle valitaan lukuvuosittain korkeintaan 24 oppilasta kevätlukukaudella pidettävän valintakokeen pohjalta.

Medialuokalla opiskellaan painotetun opetussuunnitelman mukaan. Painotusaineita ovat äidinkieli, tietotekniikka ja kuvataide. Oppilas opiskelee muuten koulun yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta 7. luokalla kaksi tuntia painotusaineista muodostettuja erikoiskursseja. Niissä oppilas syventää viestinnän ja tietotekniikan taitojaan. Painotettu opetus on järjestetty 7. luokalla siten, että luokalla on kokonaistuntimäärä kaksi tuntia tavallista korkeampi (eli 31).

Painotettu opetus toteutetaan erityisesti 8. ja 9. vuosiluokilla syventämällä oppisisältöjä soveltuvissa oppiaineissa sekä laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Medialuokkalainen pääsee tutustumaan koulun opetuksen lisäksi eri viestintävälineiden toimintaan mm. vierailukäyntien ja vierailijoiden välityksellä. Näkyvä esimerkki toiminnasta on ollut mm. koulun oma julkaisu Moikka-lehti.

IMG_4121 (2+).jpg - pienennetty

Valintakoe

Halukkaille kuudensien luokkien oppilaille järjestetään alkuvuodesta valintakoe, jossa on äidinkielen, matematiikan ja kuvataiteen tehtäviä. Äidinkielen osio sisältää kirjoitelman, luetun ymmärtämistä mittaavan testin tai kielioppi- ja oikeinkirjoitustehtäviä. Kuvataiteen osio mittaa kuvan lukutaitoa ja kuvataiteellista lahjakkuutta. Matematiikan osioon kuuluvat tehtävät mittaavat mm. avaruudellista hahmottamista, ongelmanratkaisukykyä ja peruslaskutoimitusten ratkaisukykyä. Valinta Media-luokalle perustuu jokaisessa osiossa menestymiseen. Valintakokeen ajankohdasta tiedotetaan muun muassa Moision koulun Ajankohtaista-sivulla.

Hakija tekee ennakkotehtävä enintään 2 minuutin kestoisen videon, jossa ilmaisee, miksi on haketunut Medialuokalle. Linkki videoon lähetetään osoitteeseen