Moision koulun musiikkiluokkatoiminta

Salossa koululaisella on mahdollisuus opiskella musiikkiluokalla alakoulussa Uskelan koulussa ja yläkoulun puolella Moision koulussa. Musiikkiluokan tavoitteena on, että oppilas ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla sekä rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin yhteismusisoinnin avulla. Musiikkiluokkaa käyneellä oppilaalla on mahdollisuus jatkaa Salon lukion musiikkilinjalla.

Opiskelu musiikkiluokalla

Musiikkiluokkalainen opiskelee painotusaineenaan musiikkia 7. ja 8. luokalla 4 kurssia eli vuosiviikkotuntia ja 8.-9. luokalla 2-4 kurssia. Painotettu opetus on järjestetty 7. luokalla siten, että kokonaistuntimäärä kaksi tuntia tavallista korkeampi (eli 31). Painotus toteutetaan erikoiskursseina, joita ovat muun muassa pannusoitto, musiikkitieto, kuoro, bändisoitto ja tietokonemusiikki. Kurssit sisältyvät 8. ja 9. luokalla valinnaisaineisiin. Näkyviä esimerkkejä musiikkiluokkatoiminnasta ovat mm. Moisio Steel Band, joka konsertoi ja levyttää omaa musiikkiaan, sekä musiikkiluokkalaisten panos koulumme juhlatilaisuuksissa ja tapahtumissa. Musiikkiluokan päättötodistuksen saaminen edellyttää, että oppilas on opiskellut musiikkia neljä kurssia seitsemännellä, neljä kurssia kahdeksannella ja vähintään kaksi kurssia yhdeksännellä luokalla.

IMG_3942 (2+).jpg

Valintakoe

Moision musiikkiluokka koostuu pääasiassa Uskelan alakoulun puolelta suoraan siirtyvistä musiikkiluokan oppilaista. Halukkaille ei-musiikkiluokkalaisille kuudensien luokkien oppilaille järjestetään tarvittaessa valintakoe, jonka perusteella mahdollisesti vapaaksi jääneitä musiikkiluokkapaikkoja voidaan täyttää. Valintakokeen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin muun muassa Ajankohtaista-sivulla.

Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

  • kaikille yhteisesti pidettävä teoria-/solfakoe (vastaa korkeintaan mus. op. pk 2/3 tasoa)

  • etukäteen valmisteltu vapaavalintainen musiikkinäyte (vähintään yksi instrumentti)
  • etukäteen valmisteltu säestyksetön laulunäyte
  • pianosäestyksellinen laulunäyte (kappale valitaan pääsykoetilanteessa)
  • pienimuotoinen haastattelu

Valintakoe pidetään Moision koulun musiikkiluokassa. Valintakoe aloitetaan yhteisellä teoria-/solfa-kokeella, jonka jälkeen suoritetaan henkilökohtaiset osuudet aakkosjärjestyksessä. Mukaan tarvitaan oma instrumentti (piano, basso, akustinen-/sähkökitara ja rummut löytyvät koululta). Valintakokeeseen tulevalla oppilaalla tulee olla mukanaan myös vapaamuotoinen hakemus, jossa hän kertoo aikaisemmasta harrastuneisuudestaan musiikin parissa.