EtusivuSosiaali- ja terveyspalvelutLapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1.12.2019

Lakiuudistus tuo muutoksia mm. seuraaviin asioihin

- Jos lapsen isyys tunnustetaan ennakollisesti neuvolassa, tulee kummastakin vanhemmasta isyyden vahvistamisen jälkeen automaattisesti lapsen huoltajia.
- Vanhemmat voivat lastenvalvojan luona sopia huoltajuuteen kuuluvien tehtävien jakamisesta tai toisen vanhemman tiedonsaantioikeudesta.
- Ennen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimista huoltajien tulee selvittää lapsen mielipide lapsen kehitystaso huomioon ottaen. Lastenvalvoja kirjaa sopimukseen, miten lapsen mielipide on selvitetty.
- Lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja, jos mahdollista, vähintään kolme kuukautta ennen aiottua muuttoa.
- Lakiin tulevat muutokset koskevat vain lain voimaantulon jälkeen vahvistettavia sopimuksia. Vanhat sopimukset ovat edelleen voimassa.

1.12.2019 lukien laissa lukee

Julkaistu: 26.11.2019 09:40

Takaisin