Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityön palveluina tarjotaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvonnan, lastensuojelun ja vammaisten palveluja. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa.

Terveydenhuollon palveluja ovat terveysasemien palvelut, päivystys - ja kiireellinen hoito, kuntoutus - ja terapiapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, ennaltaehkäisevät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut ja terveyskeskussairaalan palvelut. Muita terveyspalveluja ovat apuvälinepalvelu, ehkäisyneuvonta, hoitotarvikejakelu, kotisairaala ja kotiutustiimi, muistineuvolat ja työttömien terveyspalvelut. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa.

Salon kaupungin vanhuspalvelut muodostuvat palveluohjauksesta, ikäkeskustoiminnasta, kotona asumista tukevista palveluista ja ympärivuorokautisesta hoidosta. Kotona asumista tukevia palveluja ovat kotihoito tukipalveluineen, kotikuntoutus, omaishoito sekä kotiutustilanteisiin kohdennettu tuettu kotihoito. Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit.

Salon kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, ja se laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Päivitetty suunnitelma löytyy tästä.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Lisää tietoa löydät linkistä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi tai Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi.


IRTI parisuhdeväkivallan kierteestä

Paikkakunnallamme poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, turvakoti ja monet muut ammattilaiset auttavat uudenlaisella yhteistyöllä vakavan parisuhdeväkivallan uhreja. Lisää tietoa löydät tästä.


Ankkuri

Ankkuri on Salon poliisiasemalla toimiva seudullinen moniammatillinen tiimi.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti ja tasavertaisesti sekä vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja ja sopia toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovittelusta voi tehdä muun muassa poliisi, syyttäjä, muu viranomainen, asian osapuolet, edunvalvoja ja myös alaikäisen osapuolen huoltajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun kaupungin väliseen sopimukseen perustuen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa sovitteluasiat koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella.
Lisätietoa linkistä Rikos- ja riita-asioiden sovittelu.

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
PL 364, 20101 Turku
Käyntiosoite:
Puistokatu 2, Turku, käynti sisäpihalta.
Puhelin: 0449072448
sähköposti: sovittelu@turku.fi
www: turku.fi/sovittelu

Sivutoimipisteet löytyvät Salosta, Loimaalta ja Uudestakaupungista. Tapaamiset siellä vain sovitusti.


Ajankohtaista