Salon kasvatus- ja perheneuvola

Salon kasvatus- ja perheneuvolan palvelut on tarkoitettu Salossa asuville lapsille ja peruskouluikäisille nuorille sekä heidän perheilleen. Konsultoimme myös lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä tahoja. Asiakkaaksi voi tulla vanhemman omalla yhteydenotolla ajanvarausaikana, sähköisellä yhteydenottopyynnöllä tai lähetteellä. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa järjestämme tulkkipalvelut omalla äidinkielellä.

Milloin voi ottaa yhteyttä?

Kasvatus- ja perheneuvolaan kannattaa ottaa yhteyttä esim. silloin, kun

 • lapsellasi on pulmia kotona, päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne-elämän kehityksestä
 • tarvitset keinoja tai tukea lapsesi kasvattamiseen ja vanhempana jaksamiseen
 • perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
 • perheenjäsenet tarvitsevat tukea perheen muutostilanteissa, esim. ero, uusperhe, läheisen kuolema

Kaikki lapseen, vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvät huolet ovat yhteydenoton arvoisia!

Miten työskentelemme?

Tarjoamme lapsen kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä lapsen ja perhetilanteen arviointia ja hoitoa. Työskentelymuotojamme ovat esim. vanhemmuuden tukikäynnit, lapsen ja vanhemman vuorovaikutushoidot, perheterapia, lapsen arviointi-, tuki- ja psykoterapiakäynnit sekä vertaistukiryhmät lapsille ja vanhemmille. Teemme myös perheasioiden sovittelua ja oikeuden pyytämiä huolto- ja tapaamisriitoja koskevia selvityksiä.
Työryhmäämme kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Tarvittaessa teemme perheen luvalla yhteistyötä myös muiden perheen ja lapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Nimestämme huolimatta työskentelyssämme ei painotu suorien neuvojen jakaminen, vaan tavoitteenamme on etsiä yhdessä perheen kanssa juuri heille sopivia ratkaisuja pulmatilanteisiin!


Ajankohtaista


  Tutustu myös


  Sami Kilpiö - Salon kaupungintalo - pienennetty

  Kuva: Sami Kilpiö/ Tehdaskatu 1